رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی سطح سرمی رزیستین در افراد مبتلا به متابولیک سندرم در مقایسه با افراد سالم "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102470
شماره مدرک : ‭ت۱۵۳۷۰‬
شماره راهنما : ‭WD،۲۰۰،ق۵۵۱ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : قربانی ، احمد
عنوان : بررسی سطح سرمی رزیستین در افراد مبتلا به متابولیک سندرم در مقایسه با افراد سالم [پایان‌نامه]
نویسنده : /احمد قربانی
استاد راهنما : ؛ ضیاءالدین صمصام‌شریعت، نضال صراف زادگان
استاد مشاور : ؛ صدیقه عسگری
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای داروسازی
صفحه شمار : ‮ ‭۲۲‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۰۵۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : هدف از این مطالعه بررسی ارتباط سطح سرمی غلظت رزیستین با هریک از ریسک فاکتورهای متابولیک سندروم بود. روش کار: این مطالعه بخشی از مطالعه توصیفی- مقطعی ( قلب سالم‭( IHHP‬ که در سال‭۱۳۷۹ - ۸۰ ) ۲۰۱۲ ‬) در دو استان اصفهان ( مورد مداخله) و مرکزی ( شاهد) انجام شد، می‌باشد. در این مطالعه نمونه‌گیری به روش آسان صورت گرفته است از بین نمونه خون های فریز شده‭ ۴۴ ‬نمونه خون فرد مبتلا به متابولیک سندروم ( بر اساس ‭( NCEP -ATPIII‬ به عنوان نمونه و‭ ۴۶ ‬نمونه خون شخص سالم، با جنسیت و سن مشابه با گروه نمونه، به عنوان کنترل انتخاب شدند. سپس سطح سرمی رزیستین در نمونه خونی این افراد با استفاده از روش ‭ELISA‬ اندازه‌گیری شد. همچنین ارتباط بین سطح سرمی رزیستین و سطح کلسترول تام‭(TC)‬ ، کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم ‭( LDL- C )‬، کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم چگالی بالا ‭( HDL-C )‬ کلسترول لیپوپروتئین، تری گلیسیرید ‭(TG)‬، قند خون ناشتا‭(FBS)‬، دور کمر، شاخص توده بدن، و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک تعیین شد. نتایج نشان داد که سطح سرمی رزیستین در گروه مبتلا به متابولیک سندروم بطور معنی داری بیشتر از گروه کنترل می‌باشد. (‭(P=۰/۰۴ ‬ سطح سرمی رزیستین ارتباط معنی‌دار با سطح (‭P = ۰/۰۲۷ ‬،‭TC ( r = ۰/۳۴۷ ‬ و (‭P = ۰/۰۵۰ ‬ ،‭LDL- C ( r = ۰/۳۱۱ ‬ نشان داد، اما بعد از حذف اثر سن جنس و ‭BMI‬ برای ریسک فاکتورهای متابولیک سندروم معنی دار نبود. (‭(P>۰/۰۵ ‬ بهر حال ارتباط معنی داری بین گروه مبتلا به متابولیک سندروم و گروه کنترل مشاهده نشد(‭.(P>۰/۰۵ ‬ سطح سرمی رزیستین در گروه افراد با سه یا بیش از سه ریسک فاکتور متابولیک سندروم بطور معنی داری نسبت به گروه با کمتر از سه ریسک فاکتور بالاتر بود. سطح سرمی رزیستین در افراد مبتلا به متابولیک سندروم بالا است و میزان آن ممکن است با شدت ریسک فاکتورهای این سندروم همراه باشد
توصیفگر : بیماری های سوخت و ساز
: بیماری های قلب و عروق
: عوامل خطر
: رزیستین
: Metabolic Diseases
: Cardiovascular Diseases
: Risk Factors
: Resistin
شناسه افزوده : صمصام‌شریعت، ضیاءالدین، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۵۳۷۰موجود‭‬
نظرسنجی