رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی رابطه‌ی بین سطح سرمی سرب، جیوه، کادمیوم و بیماری عروق کرونر در بیمارانی که مورد آنژیو گرافی قرار گرفته‌اند "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102481
شماره مدرک : ‭ت۱۵۳۷۹‬
شماره راهنما : ‭WG،۳۰۰،ط۲۲۸ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : طالقانی، مهسا
عنوان : بررسی رابطه‌ی بین سطح سرمی سرب، جیوه، کادمیوم و بیماری عروق کرونر در بیمارانی که مورد آنژیو گرافی قرار گرفته‌اند [پایان‌نامه]
نویسنده : /مهسا طالقانی
استاد راهنما : ؛ احمد موحدیان عطار، نضال صراف‌زادگان، اکبر بدیعی
استاد مشاور : ؛ صدیقه عسگری
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم داروئی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای داروسازی
صفحه شمار : ‮ز، ‭۱۰۲‬ ص.‬: مصور( رنگی) ، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۴۸۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : بیماری عروق کرونر یکی از عوامل مهم مرگ و میر در جهان به شمار می‌آید. امروزه تلاش های زیادی برای شناسایی ریسک فاکتورهای جدید قلبی و عروقی انجام می‌شود. در مطالعه اخیر قصد داریم ارتباط بین غلظت سرمی سرب، جیوه و کادمیوم با بیماری عروق کرونر را بررسی کنیم. ارتباط بین سطح سرمی این فلزات و سطح لیپیدهای خون نیز بررسی خواهند شد. این مطالعه مورد-شاهد، شامل‭ ۶۵ ‬بیمار در گروه آنژیو مثبت و‭ ۶۵ ‬بیمار در گروه آنژیو منفی می‌باشند که از لحظ سن و موقعیت مکانی یکسان سازی شده‌اند. غلظت سرمی سرب، جیوه و کادمیوم با استفاده از دستگاه جذب اتمی ( نوع بدون شعله) مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. غلظت کلسترول تام و کلسترول ‭HDL‬ نیز به روش کالریمتری تعیین مقدار شد. نتایج حاصل براساس میانگین و انحراف معیار می‌باشد. نتایج نشان داد که میانگین غلظت سرمی سرب‭ ۱۲/۵۴ ‬مثبت و منفی‭ ۸/۴۱ ‬در مقابل‭ ۵/۸۹ ‬مثبت و منفی‭ ۴/۴۴ ‬میکروگرم بر لیتر)، کادمیوم (‭ ۰/۹۳۸ ‬مثبت و منفی‭ ۰/۷۲ ‬در مقابل‭ ۰/۴۴۸ ‬مثبت و منفی‭ ۰/۳ ‬میکروگرم بر لیتر) و جیوه (‭ ۱۰/۱۴ ‬مثبت و منفی‭ ۵/۰۶ ‬در مقابل‭ ۶/۱۱ ‬مثبت و منفی‭ ۵/۶۶ ‬میکروگرم بر لیتر) در گروه آنژیو مثبت نسبت به گروه آنژیو منفی به طور معناداری بالاتر بوده است. پس از تعدیل فاکتورهای جنس، دیس لیپیدمی، دیابت ملیتوس و هایپرتنشن باز هم اختلاف بین دو گروه معنادار بود. در این مطالعه هیچگونه ارتباط معناداری بین غلظت سرمی فلزات سنگین و سطح لیپیدهای خون دیده نشد. نتایج مطالعه اخیر نشان می‌دهد که سطح سرمی سرب، جیوه و کادمیوم با بیماری عروق کرونر ارتباط دارد. در نتیجه به نظر می‌رسد تماس طولانی با دوز کم این فلزات می‌تواند در شکل‌گیری آترواسکلروزیس عروق کرونر نقش داشته باشد
توصیفگر : بیماری کرونر
: سرب
: جیوه
: کادمیوم
: آنژیوگرافی کرونر
: آترواسکلروز
: Coronary Disease
: Lead
: Coronary Angiography
: Cadmium
: Mercury
: Atherosclerosis
شناسه افزوده : موحدیان عطار، احمد، استاد راهنما
: صراف‌زادگان، نضال، استاد راهنما
: بدیعی، اکبر، استاد راهنما
: عسگری، صدیقه، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم داروئی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۵۳۷۹موجود‭‬
نظرسنجی