رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثرات دی هیدروآرتمیزینین در القاء آپوپتوز از طریق مسیر وابسته به گونه های فعال اکسیژن ‭( ROS )‬ در رده سلولی سرطان مثانه ‭EJ138‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102485
شماره مدرک : ‭ت۱۵۳۸۵‬
شماره راهنما : ‭QU،۹۵،پ۵۶۷ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : پوپل، فرهاد
عنوان : بررسی اثرات دی هیدروآرتمیزینین در القاء آپوپتوز از طریق مسیر وابسته به گونه های فعال اکسیژن ‭( ROS )‬ در رده سلولی سرطان مثانه ‭EJ138‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /فرهاد پوپل
استاد راهنما : ؛ محمود آقایی، احمد موحدیان
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای داروسازی
صفحه شمار : ‮ح، ‭۶۳‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۴۳۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : ترکیب آرتمیزینین از جمله سزکویی ترپن لاکتونها است. اخیرا نقش آرتمیزینین به واسطه اثرات متعددی که به عنوان اثرات ضد مالاریا و ضد سرطان دارد، مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. اثرات دی هیدروآرتمیزینین در مهار تکثیر و القا آپوپتوز در رده های سلولی سرطانی مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثر دی هیدروآرتمیزینین بر روی مهار تکثیر سلولی و القاء آپوپتوز در رده‌های سلولی سرطان مثانه‭EJ- ۱۳۸ ‬ از طریق وابسته به گونه‌های فعال اکسیژن ‭( ROS)‬ می‌باشد. در این مطالعه اثرات سایتوتوکسیک و پروآپوپتوتیک دی هیدروآرتمیزینین در حضور و عدم حضور ان استیل سیستئین در سلولهای‭EJ - ۱۳۸ ‬ با استفاده از تست ‭MTT‬ و فلوسایتومتری بررسی گردید. همچنین اثرات دی هیدروآرتمیزینین بر میزان تولید ‭ROS‬ با استفاده از پروب دی کلروفلورسین اندازه‌گیری گردید. یافته‌ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با افزایش غلظت دی هیدروآرتمیزینین تکثیر سلولی سلولهای سرطان مثانه‭EJ - ۱۳۸ ‬ به صورت معنی داری کاهش می‌یابد. اثرات سایتوتوکسیک دی هیدروآرتمیزینین توسط ان استیل سیستئین تعدیل گردید. همچنین با افزایش غلظت دی هیدروآرتمیزینین، درصد سلولهای آپوپتوتیک در مقایسه با سلولهای کنترل به صورت معنی‌داری افزایش یافت. نتایج نشان می دهد که تیمار سلولهای‭EJ- ۱۳۸ ‬ با غلظتهای مختلف دی هیدروآرتمیزینین باعث افزایش تولید ‭ROS‬ می گردد. نتایج این تحقیق نشان داد که دی هیدروآرتمیزینین می تواند به طور معنی‌داری در سلول‭EJ - ۱۳۸‬ از طریق تولید ‭ROS‬ القای آپوپتوز کند. بنابراین دی هیدروآرتمیزینین میتواند جهت مهار تکثیر سلولهای سرطان مثانه نیز مورد توجه قرار گیرد
توصیفگر : ترپن ها
: سرطان های مثانه
: هیدروکربن ها
: بیان ژنی
: آپوپتوزیس
: Terpenes
: Bladder Neoplasms
: Hydrocarbons
: Gene Expression
: Apoptosis
: Artemisinins
شناسه افزوده : آقایی، محمود، استاد راهنما
: موحدیان، احمد، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۵۳۸۵موجود‭‬
نظرسنجی