رکورد قبلیرکورد بعدی

" تهیه و ارزیابی و بهینه‌سازی نانوساختارهای لیپیدی حاوی پکلی‌تاکسل هدفمند شده با ترانسفرین جهت دارورسانی به مغز "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102495
شماره مدرک : ‭ت۱۵۴۰۴‬
شماره راهنما : ‭QV،۲۶۹،خ۴۱۵ت،۱۳۹۳‬
سرشناسه : خدیور، خشایار
عنوان : تهیه و ارزیابی و بهینه‌سازی نانوساختارهای لیپیدی حاوی پکلی‌تاکسل هدفمند شده با ترانسفرین جهت دارورسانی به مغز [پایان‌نامه]
نویسنده : /خشایار خدیور
استاد راهنما : ؛ جابر امامی، حجت صادقی علی آبادی
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای داروسازی
صفحه شمار : ‮ص، ‭۸۵‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۴۶۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : واژه شیمی درمانی همواره باعث نگرانی بیماران مبتلا به سرطان بوده است. عوارض ناشی از این داروها بسیاری از مبتلایان به سرطان را از ادامه روند درمان خود منصرف می‌کند. پیشرفتهایی در سالهای اخیر صورت گرفته که عوارض درمان را کاهش داده است. یکی از این روشها هدفمند کردن سیستم‌های دارورسانی حاوی مولکولهای دارو است که با اثر اختصاصی بر سلولهای سرطانی از آسیب دیدن سلولهای سالم جلوگیری می‌کند و عوارض درمان را به حداقل می‌رساند. پکلی تاکسل امروزه در بازار دارویی جهان از داروهای خط اول درمانی در برخی از سرطانها می‌باشد. ایده درمان سرطان مغز با این دارو از رویکردهای جدید است که هنوز در مراحل آزمایشگاهی قرار دارد. یکی از جدیدترین روشهای دارورسانی نانوساختارهای لیپیدی هستند که از نظر بارگیری دارو، رهش دارو و عبور از غشا خونی مغزی برتری-های قابل توجهی نسبت به نانوذرات لیپیدی دارند. در این پژوهش سعی شده برای اولین بار نانوساختارهای لیپیدی حاوی پکلی تاکسل که با ترانسفرین برای سلولهای سرطانی مغز هدفمند شده‌اند، تهیه گردد. روش‌ها: فاز چربی شامل استئاریل آمین، تری‌اولئین، کلسترول و لسیتین سویا با نسبتهای مختلف از تری اولئین و کلسترول جهت بهینه‌سازی فرمولاسیون بود. پکلی تاکسل در اتانول حل شد و به دمای‭ ۴۰ ‬درجه سلسیوس رسانیده شد و به فاز چرب با دمای یکسان اضافه شد. فاز آبی شامل غلظت‌های مختلف از پلاگزامر‭ ۱۸۸ ‬بود که به دمای یکسانی رسانده شد. فاز چربی با تزریق سریع در دمای‭ ۴۰ ‬درجه به فاز آبی که در حال همزده شدن بود اضافه شد .پس از هموژنیزه کردن مخلوط برای‭ ۱۵ ‬دقیقه در دمای اتاق سوسپانسیون با دستگاه پراب سونیکاتور سونیکه شد و سپس به مدت‭ ۴ ‬ساعت با دور کم همزن مغناطیسی به هم خورد تا حلال‌های آلی تبخیر شوند. با استفاده از طراحی ‭Box - Behnken‬ تاثیر متغیرهای پلاگزامر، کلسترول و تری اولئین در سه سطح بر پارامترهای مختلف مانند اندازه ذره‌ای، پتانسیل زتا، درصد به دام افتادن دارو، درصد بارگیری و متوسط زمان آزادسازی دارو مورد بررسی قرار گرفتند. سپس فرمولاسیون بهینه برای اتصال به ترانسفرین در بافر فسفات که حاوی ترانسفرین و ‭EDC‬ بود، پراکنده گردید. این مخلوط به هم زده شد و برای‭ ۲ ‬ساعت در دمای اتاق نگهداری گردید. ترانسفرین متصل نشده با ستون سفادکس جدا گردید. نانوساختارهای ترانسفرینه جهت بررسی اندازه ذره‌ای، پتانسیل زتا، درصد بارگیری، آزادسازی دارو و کارایی اتصال به ترانسفرین بررسی شدند. همین طور ‭XRD‬ و ‭TEM‬ بر روی نمونه بهینه انجام گردید. پس از انجام ارزیابی‌ها بر روی‭ ۱۷ ‬فرمولاسیون به دست آمده در طراحی، فرمولاسیون بهینه مشخص گردید. فرمولاسیون بهینه براساس مقدار متغیرهایی که توسط مدل پیشنهاد شده بود در آزمایشگاه تهیه گردید و نتایج اندازه ذره‌ای‭ ۲۰۵/۴ ‬نانومتر، پتانسیل زتا‭ ۲۵/۷ ‬میلی ولت، درصد به دام افتادن دارو در نانو ذرات‭ ۹۱/۸ ‬درصد، درصد بارگیری دارو‭ ۵/۳۸ ‬درصد و ‭ ۲۹/۳۲ MRT‬به دست آمد. همچنین‭ ۲۱ ‬تا‭ ۲۲ ‬میلی‌گرم ترانسفرین به هر میلی‌مول از استئاریل آمین متصل شده بود. نتایج به دست آمده، نشان دهنده تاثیر مثبت اضافه کردن لیپید مایع به فرمولاسیون نانوساختارها می‌باشد. این امر برتری نانوساختارها نسبت به نانوذرات لیپیدی را نشان می‌دهد. نانوساختار بهینه دارای خصوصیات مطلوب اندازه، پتانسیل زتا، درصد بارگیری و رفتار آزادسازی بود. افزایش میزان ترانسفرین از نسبت وزنی‭ ۵ ‬درصد به مقادیر بالاتر چندان اتصال ترانسفرین را بهبود نبخشید. نتایج نشان می‌دهد که می‌توان از این نانوساختارها در رساندن هدفمند دارو به سلول‌های سرطانی مغز استفاده نمود
توصیفگر : پکلی‌تاکسل
: داروهای ضد سرطان
: سیستم های دارورسانی
: ارزیابی دارو
: Paclitaxel
: Antineoplastic Agents
: Drug Delivery Systems
: Drug Evaluation
: Nanostructures
شناسه افزوده : امامی، جابر، استاد راهنما
: صادقی علی آبادی، حجت، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۵۴۰۴موجود‭‬
نظرسنجی