رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی نقش آنتی اکسیدانی لاکتوفرین در سلول های اندوتلیال انسانی ‭( HUVEC )‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102497
شماره مدرک : ‭ت۱۵۴۰۶‬
شماره راهنما : ‭QU،۱۳۶،م۷۴۹ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : ملانوری شمسی، یاسر
عنوان : بررسی نقش آنتی اکسیدانی لاکتوفرین در سلول های اندوتلیال انسانی ‭( HUVEC )‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /یاسر ملانوری شمسی
استاد راهنما : ؛ لیلی صفائیان، شقایق حق‌جوی جوانمرد
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم داروئی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای داروسازی
صفحه شمار : ‮آ، ‭۴۰‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۰۶۳ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : لاکتوفرین یک گلیکوپروتئین باند شونده به آهن است که از منابع انسانی و حیوانی نظیر شیر به دست می آید. لاکتوفرین دارای اثرات آنتی اکسیدانی ضد التهابی و متسع کننده عروقی وابسته به نیتریک اکساید است. در این مطالعه اثرات محافظتی و آنتی اکسیدانی لاکتوفرین انسانی در استرس اکسیداتیو القا شده با ‭H2O2‬ بررسی گردید. سلول های ‭HUVEC‬ به مدت‭ ۲۴ ‬ساعت با غلظت های ‭ ۶/۲۵ - ۱۰۰ mg/ml‬تیمار گردید، سپس در معرض ‭H2O2‬ با غلظت ‭ ۰/۵ mM‬به مدت‭ ۲ ‬ساعت قرار گرفت و قابلیت زنده ماندن سلول ها با استفاده از روش ‭MTT‬ ارزیابی شد. غلظت هیدروپروکسیدها براساس یون فروس بوسیله معرف زایلنول نارنجی ‭( Orange xylenol )‬ در محیط خارج و داخل سلولی انجام گرفت. همچنین قدرت آنتی اکسیدانی احیای یون فریک ‭( FRAP )‬ در سلول های تحت درمان با لاکتوفرین براساس احیای کمپلکس فریک تری پریدیل تریازین به فروس در محیط خارج و داخل سلولی انجام گرفت. لاکتوفرین در غلظت های ‭ ۲۵ - ۱۰۰ mg/ml‬به طور معناداری سمیت سلولی ناشی از ‭H2O2‬ را در سلول های تحت درمان، به صورت وابسته به دوز کاهش داد. همچنین پیش درمانی با دوزهای مختلف لاکتوفرین باعث کاهش میزان هیدروپروکساید ها و افزایش ‭FRAP‬ در خارج و داخل سلول گردید. این یافته‌ها اثرات آنتی اکسیدانی و محافظت سلولی لاکتوفرین را در مقابل استرس اکسیداتیو ناشی از ‭H2O2‬ نشان می دهد. این اثرات به احتمال قوی ناشی از توانایی به دام اندازی آهن و ممانعت از تشکیل عوامل اکسیدان ناشی از آهن توسط لاکتوفرین می‌باشد. تحقیقات بیشتر به منظور شناخت ارزش بالینی لاکتوفرین بر روی اختلال عملکرد اندوتلیال و پیشگیری و یا درمان اختلالات عروقی در انسان پیشنهاد می‌گردد
توصیفگر : لاکتوفرین
: سلول ها
: افزایش فشارخون
: آنتی اکسیدان ها
: گلوکوکورتیکوئیدها
: سلول ها
: Lactoferrin
: Endothelial Cells
: Antihypertensive Agents
: Antioxidants
: Glucocorticoids
شناسه افزوده : صفائیان، لیلی، استاد راهنما
: حق‌جوی جوانمرد، شقایق، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم داروئی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۵۴۰۶موجود‭‬
نظرسنجی