رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر سایتوتوکسیک اسانس و عصاره‌های مختلف گیاه ‭Pulicaria gnaphalodes Boiss.‬ بر روی‭ ۳ ‬رده سلول سرطانی ‭MDA-MB -468 ،Hela ،K562‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102499
شماره مدرک : ‭ت۱۵۳۹۳‬
شماره راهنما : ‭QV،۷۶۶،ح۱۱۶ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : حاتمی، عاطفه‌السادات
عنوان : بررسی اثر سایتوتوکسیک اسانس و عصاره‌های مختلف گیاه ‭Pulicaria gnaphalodes Boiss.‬ بر روی‭ ۳ ‬رده سلول سرطانی ‭MDA-MB -468 ,Hela ,K562‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /عاطفه‌السادات حاتمی
استاد راهنما : ؛ حجت صادقی علی آبادی، غلامرضا اصغری
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای داروسازی
صفحه شمار : ‮ ‭۲۶‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۰۷۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : ترکیبات طبیعی فراوانی برای درمان بدخیمی ها شناسایی شده‌اند. به دلیل کم بودن داروهای ایمن و عوارض جانبی ناشی از داروهای شیمی درمانی، داروهای جدیدی برای درمان بدخیمی ها مورد نیاز هستند. جنس ‭Pulicaria‬ از خانواده‌ی ‭Asteraceae‬ دارای‭ ۱۰۰ ‬گونه میباشد. مطالعات فیتوشیمیایی نشان داده‌اند که برخی از ترکیبات به دست آمده از این گیاه از خود فعالیت های سایتوتوکسیک بروز داده‌اند. هدف این مطالعه ارزیابی فعالیت سایتوتوکسیک اسانس و عصاره های مختلف گیاه ‭Pulicaria gnaphalodes Boiss.‬ بر ضد سلول های سرطانی ‭Hela‬ ، ‭K562‬ و‭MDA -MB- ۴۶۸ ‬ در محیط ‭in- vitro‬ بوده است. گیاه از ناحیه‌ی طبس جمع آوری شده و توسط مرکز تحقیقات گیاهی جهاد کشاورزی شناسایی شد. اندام‌های هوایی گیاه جمع آوری، خشک و پودر شدند و توسط متانول، پترولئوم اتر و دی کلرومتان در غلظت های مختلف برای عصاره‌گیری با پرکولاتور استفاده شدند. محتوای فنولی و تاننی عصاره ها با متد فولین سیوکالتیو اندازه‌گیری شد. اسانس هم با روش تقطیر با بخار آب تهیه شده و ترکیبات آن با روش کروماتوگرافی گازی ارزیابی شد. غلظت های مختلف اسانس و عصاره ها بر روی‭ ۳ ‬رده سلول سرطانی‭Hela‬، ‭K562‬ و‭MDA -MB- ۴۶۸ ‬ آزموده و با روش ‭MTT‬ ارزیابی گردید. پس از تعیین میانگین درصد سلول های زنده ( بعد از حداقل‭ ۹ ‬بار تکرار) منحنی دوز_پاسخ ترسیم و براساس کمترین مقدار ‭IC50‬ مؤثرترین عصاره و غلظت اسانس معرفی شد. در کروماتوگرافی گازی اسانس این گیاه عمدتا ترکیبات مونوترپنی یافت شد. در این آزمایش اسانس و عصاره‌های ‭Pulicaria gnaphalodes‬ رشد سلول‌های سرطانی را در تیمار‭ ۴۸ ‬ساعته با غلظت های نهایی‭ ۰/۶۲۵ ‬تا‭ ۲/۵ ‬میلی گرم بر میلی لیتر برای عصاره ها و‭ ۰/۱‬تا‭ ۰/۵ ‬میکرولیتر بر میلی لیتر برای اسانس، محدود کردند. آثار سایتوتوکسیک در هر‭ ۳ ‬رده‌ی سلولهای سرطانی مورد آزمایش، وابسته به غلظت بودند. اما به نظر میرسد عصاره های غیرپلار بیشتر از سایر عصاره‌ها حیات سلولی را تحت تاثیر قرار داده‌اند و عصاره ی متانولی که بیشترین پلاریته را در بین این حلال ها دارد کمترین اثر سایتوتوکسیک را نشان داده است. سلول های‭MDA -MB- ۴۶۸ ‬ با ‭IC50‬ حدود‭ ۱/۰ ‬میکرولیتر بر میلی لیتر بیشترین حساسیت را نسبت به اسانس از خود بروز داده‌اند و اسانس بر روی سلول های ‭Hela‬ در همه‌ی غلظت ها تقریبا بی‌اثر بوده است. سلول های ‭K562‬ هم با ‭IC50‬ کمتر از‭ ۰/۲ ‬میکرولیتر بر میلی لیتر از لحاظ حساسیت به آثار سایتوتوکسیک اسانس، در بین دو رده‌ی سلولی مذکور قرار میگیرند. با توجه به فعالیت سایتوتوکسیک گیاه مذکور به نظر میرسد که این گیاه میتواند کاندیدای مناسبی برای جداسازی ترکیبات ضد سرطان باشد که بتوانند به عنوان ساختار های جدید برای تولید داروها به کار گرفته شوند
توصیفگر : گیاهان شفابخش
: عصاره گیاهان
: سیتوتوکسیتسیتی ایمونولوژیک
: داروهای ضد نورویش
: Plants, Medicinal
: Pulicaria gnaphalodes Boiss.
: Plant Extracts
: Cytotoxicity, Immunologic
: Antineoplastic Agents
شناسه افزوده : صادقی علی آبادی، حجت، استاد راهنما
: اصغری، غلامرضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۵۳۹۳موجود‭‬
نظرسنجی