رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی هزینه- اثربخشی و هزینه- مطلوبیت استفاده از سیمواستاتین‭ ۱۰ ‬میلی‌گرم به صورت ‭OTC‬ جهت پیشگیری اولیه از سکته قلبی در مردان ایرانی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102509
شماره مدرک : ‭ت۱۵۴۰۸‬
شماره راهنما : ‭QV،۷۳۶،ح۵۴۳‮الف‬،۱۳۹۴‬
سرشناسه : حسنی بهابادی، عباس
عنوان : ارزیابی هزینه- اثربخشی و هزینه- مطلوبیت استفاده از سیمواستاتین‭ ۱۰ ‬میلی‌گرم به صورت ‭OTC‬ جهت پیشگیری اولیه از سکته قلبی در مردان ایرانی [پایان‌نامه]
نویسنده : /عباس حسنی بهابادی
استاد راهنما : ؛ محمدرضا امیرصدری
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم داروئی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۴‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای داروسازی
صفحه شمار : ‮ج، ‭۴۸‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۳۲۸۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : بسیاری از مطالعات، اثرات مفید استاتین ها را بر افراد با سطوح مختلف ریسک بیماریهای قلبی عروقی نشان می‌دهند. با توجه به افزایش ریسک بیماریهای قلبی عروقی در ایران، در این مطالعه هزینه /اثربخشی استفاده از سیمواستاتین‭ ۱۰ ‬میلی گرم بصورت ‭OTC‬ برای پیشگیری اولیه از سکته قلبی از دیدگاه پرداخت کننده، مورد بررسی قرار گرفت. جمعیت مورد مطالعه، یک کوهورت فرضی از مردان‭ ۴۵ ‬سال سالم از نظر قلبی عروقی با ریسک متوسط ‭ ۱۵)‬درصد در‭ ۱۰ ‬سال) بیماریهای قلبی عروقی بود. در این مطالعه از مدل سمی مارکوف با افق زمانی طول زندگی، برای محاسبه هزینه اثربخشی افزایشی ‭QALY‬ و ‭LYG‬ بین دو گروه مداخله (استفاده کننده از استاتین ‭(OTC‬ و بدون مداخله (بدون مداخله جهت پیشگیری اولیه از سکته قلبی) استفاده شده است. دو نوع مختلف تعرفه (دولتی، خصوصی) و نرخ های تنزیل متفاوت در سناریوهای جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند. جهت بررسی عدم اطمینان در پارامترها از دو روش آنالیز حساسیت یک طرفه ‭Univariate sensitivity Analysis)‬ و آنالیز حساسیت احتمالی ‭(Probabilistic Sensitivity Analysis‬ استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که در سناریوی پایه (با تعرفه دولتی و نرخ تنزیل صفر) نسبت هزینه اثربخشی افزایشی به ازای هر بیمار معادل‭ ۲۷ ،۰۵۰ ،۰۵۹ ‬ریال برای هر ‭QALY‬ و‭ ۲۵ ،۱۶۵ ،۹۴۹ ‬ریال برای هر ‭LYG‬ برآورد شد. در سناریوهای مختلف، هزینه /اثربخشی افزایشی به ازای هر واحد اثر بخشی ‭QALY)‬ یا ‭(LYG‬ از‭ ۳۷ ،۷۲۰ ،۳۹۷ ‬ریال بیشتر نشد. در ایران تاکنون هیچ حد آستانه‌ی مشخصی برای هزینه /اثربخش بودن مداخلات درمانی گزارش نشده است. براساس توصیه سازمان بهداشت جهانی‭(WHO)‬ به دلیل اینکه تمام نتایج بدست آمده برای هزینه /اثربخشی افزایشی بسیار پایین تر از سرانه تولید ناخالص داخلی (براساس گزارش بانک جهانی در سال‭ ۲۰۱۳ ‬برای‭ ۴۷۶۳ ‬دلار که با در نظر گرفتن نرخ تبدیل‭ ۲۶۹۱۲ ‬ریال برای هر دلار معادل‭ ۱۲۸ ،۱۸۱ ،۸۵۶ ‬ریال می شود) است، این مداخله بسیار هزینه اثربخش تلقی می گردد. استفاده ‭OTC‬ از یک استاتین با دوز پایین برای پیشگیری اولیه از سکته قلبی در مردان میان سال با ریسک متوسط قلبی عروقی در ایران، می تواند بسیار هزینه اثربخش باشد
توصیفگر : هزینه های دارو
: سیمواستاتین
: انفارکتوس ماهیچه قلب
: تحلیل هزینه سودمندی
: داروهای بدون نسخه
: Drug Costs
: Simvastatin
: Myocardial Infarction
: Cost of Illness
: Cost Benefit Analysis
: Drugs, Non- Prescription
شناسه افزوده : امیرصدری، محمدرضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم داروئی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۵۴۰۸موجود‭‬
نظرسنجی