رکورد قبلیرکورد بعدی

" پاتولوژی تومورها "


شماره مدرک : ‭۱۳۹۴۱‬
عنوان و نام پديدآور : پاتولوژی تومورها/ تالیف پرویز دبیری، با همکاری شهریار دبیری و فرشید دبیر زاده
مشخصات ظاهري : ‮ج.‬: مصور (بخشی رنگی)
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: انستیتو تحقیقات علمی بیولوژی مولکولی و بیوفیزیک ایران، ‭۱۳۷۹-۱۳۷۵‬.
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر : کتابنامه
يادداشتهاي مربوط به مندرجات : ج۱. تومورهای ریه. ج۲. تومورهای پروستات/ پرویز دبیری، فرشید دبیرزاده.-ج‭۳ ‬. پاتولوژی تومورهای مثانه.-ج۴. پاتولوژی تومورهای تیروئید.-ج‭۵ ‬.پاتولوژی تومورهای کلیه.-ج‭۶ ‬.پاتولوژی تومورهای استخوان و مفاصل
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : سرطانها
: سرطانها- اطلسها
: آسیب‌شناسی
رده بندی کنگره : ‭QZ۲۰۰‬‭د۳۷۴پ،‮ج‌‬‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : دبیری، پرویز
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دبیری، شهریار، نویسنده همکار
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز پزشکی الزهرا (س)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی الزهرا۵۰۸۰۳موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۵۰۸۱۴موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۵۱۵۲۱موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۵۶۴۵۴موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۵۶۴۶۴موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۵۶۵۵۱موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۵۶۸۰۱موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۵۶۸۲۴موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۵۶۸۳۴موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۵۶۸۴۵موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۵۶۸۵۵موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۱۳۸۹۵موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۱۳۸۹۹۲موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۵۶۸۱۳موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۴۲۶۸۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۴۵۳۴۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۹۵۴۶موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۰۶۱۹۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۰۶۲۰۴موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۰۷۱۱۵موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۰۸۷۸موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۸۴۲۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۸۵۱۲۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۹۵۴۴۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۹۵۴۸موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۰۶۱۸۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۸۴۲۲موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی سیدالشهداء (ع)
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی1 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی سیدالشهدا۱۵۹۵۱موجود‭‬
مرکز پزشکی سیدالشهدا۱۵۹۶۱موجود‭‬
مرکز پزشکی سیدالشهدا۱۵۹۷۱موجود‭‬
مرکز پزشکی سیدالشهدا۱۵۹۸۳موجود‭‬
مرکز پزشکی سیدالشهدا۱۵۹۹۳موجود‭‬
مرکز پزشکی سیدالشهدا۱۶۰۰۳موجود‭‬
مرکز پزشکی سیدالشهدا۱۶۰۱۴موجود‭‬
مرکز پزشکی سیدالشهدا۱۶۰۲۴موجود‭‬
مرکز پزشکی سیدالشهدا۱۶۰۳۴موجود‭‬
مرکز پزشکی سیدالشهدا۱۶۰۴۵موجود‭‬
مرکز پزشکی سیدالشهدا۱۶۰۵۲۷موجود‭‬
مرکز پزشکی سیدالشهدا۱۶۰۶۵موجود‭‬
مرکز پزشکی سیدالشهدا۱۶۲۹۴موجود‭‬
مرکز پزشکی سیدالشهدا۱۶۳۰۳موجود‭‬
مرکز پزشکی سیدالشهدا۱۶۳۱۵موجود‭‬
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۱۲۵۹۵موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی نور و علی اصغر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۵۸۶۲۱موجود‭‬
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۵۸۶۳۱موجود‭‬
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۵۸۶۴۳موجود‭‬
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۵۸۶۶۵موجود‭‬
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۶۸۶۳موجود‭‬
نظرسنجی