رکورد قبلیرکورد بعدی

" فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ ۲۰۱۵ "


شماره مدرک : ۴۹۸۸۷
عنوان و نام پديدآور : فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ ۲۰۱۵/ تالیف : [صحیح: ویراستار] برترام‌ ج. کاتزونگ، آنتونی ج. ترور؛ ترجمه : علیرضا فنح‌اللهی ... [ودیگران]؛ زیر نظر : بیژن جهانگیری.
مشخصات ظاهري : ‮۲ ج.‬: مصور (رنگی)، جدول (رنگی)، نمودار (رنگی).
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: ارجمند: کتاب ارجمند‏‫‬، ‏‫۱۳۹۴
شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) : 9789644963193
: ‫‬‭9789644963179‬
: 9789644963186
فروست : انتشارات ارجمند‏‫‬‬؛ ۹۸۲.
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : ‏‫عنوان اصلی:‌ ‭Basic & clinical pharmacology,13th ed,c2015.
: ترجمه علیرضا فتح‌اللهی، خسرو سبحانیان، فاطمه فرزان، امیرحسین عبدالعلی‌زاده‌صالح، مهشید نیک‌پور، وحید عیدخانی، سالومه سادات‌صالحی.
: مترجمان جلد دوم علیرضا فتح اللهی، خسرو سبحانیان، علی حقیقی، محمدمسعود امامی میبدی، امیرحسین عبدالعلی زاده صالح، فاطمه فرزان، مهشید نیک پور، وحید عیدخانی، سالومه سادات صالحی
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : داروشناسی بالینی
: رادیوایزوتوپ‌ها در داروشناسی
ساير رده بندي ها : ‭QV۴‭ف۱۳۹ ۱۳۹۴‬
نام شخص - (مسئوليت معنوي برابر ) : ‏ کاتزونگ
: Katzung
: ت‍رور
: Trevor
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ف‍ت‍ح‌ال‍ه‍ی‌‏‫، ع‍ل‍ی‍رضا‬‏‫، ‏‫۱۳۵۲ -‏‬ ، مترجم
: ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌، ب‍ی‍ژن‌، ‏‫۱۳۱۴ - ‏
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز پزشکی الزهرا (س)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی الزهرا۱۹۸۰۲۱موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۱۹۸۰۳۱موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۱۹۸۰۴۲موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۱۹۸۰۵۲موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۲۹۷۷۸۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۲۹۷۷۹۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۱۹۰۶۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۱۹۰۷۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۱۹۰۸۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۱۹۰۹۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۱۹۱۰۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۱۹۱۱۲موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی سیدالشهداء (ع)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی سیدالشهدا۵۶۸۱۱موجود‭‬
مرکز پزشکی سیدالشهدا۵۶۸۲۲موجود‭‬
مرکز پزشکی سیدالشهدا۵۵۴۹۱موجود‭‬
مرکز پزشکی سیدالشهدا۵۵۵۰۲موجود‭‬
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی5 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۱۱۰۰۲موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۱۱۰۲۲موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۱۱۰۴۲موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۱۱۰۵۲موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۱۱۰۹۲موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۱۰۹۰۱موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۱۰۹۱۱موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۱۰۹۲۱موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۱۰۹۳۱موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۱۰۹۴۱موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۱۰۹۵۱موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۱۰۹۶۱موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۱۰۹۷۱موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۱۰۹۸۱موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۱۰۹۹۱موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی نور و علی اصغر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۸۷۳۱۱موجود‭‬
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۸۷۳۲۲موجود‭‬
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۰۱۷۷۱۱موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۱۷۷۲۲موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۱۷۷۳۱موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۱۷۷۴۲موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۳۶۶۲۱موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۳۶۶۳۱موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۳۶۶۴۱موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۳۶۶۵۲موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۳۶۶۶۲موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۳۶۶۷۲موجود‭‬
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۸۴۹۴۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۹۷۹۹۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۹۸۰۰۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۹۸۰۱۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۹۸۰۲۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۹۸۰۳۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۹۸۰۴۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۹۸۰۵۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۹۸۰۶۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۹۸۰۷۲موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۹۸۰۸۲موجود‭‬
نظرسنجی