رکورد قبلیرکورد بعدی

" تنها کتاب EKG که نیاز دارید ۲۰۱۵ "


شماره مدرک : ۵۱۰۰۱
عنوان و نام پديدآور : تنها کتاب EKG که نیاز دارید ۲۰۱۵مالکوم اس. تیلر ترجمه محمدمهدی غیرتیان، علی اشراقی، نسیم صدری زاده ایرانی
مشخصات ظاهري : ‮‭۳۱۲‬ ص.‬: مصور
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: اندیشه رفیع، ۱۳۹۴.
شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) : ‏‫‬‭978-964-987-564-4
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : عنوان اصلی : only ekg book youll ever need 2015
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : الکتروکاردیوگرافی
: تشخیص بیماریهای قلب
ساير رده بندي ها : WG۱۴۰‭ت۹۶۲ت ۱۳۹۴‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ت‍ی‍ل‍ر، ‏‫م‍ال‍ک‍وم‌ اس.‬
: Thaler, Malcolm S.
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : غیرتیان، محمدمهدی، ‏‫۱۳۶۰ -‏ مترجم
: اشراقی، علی، ‏‫۱۳۶۰ - ‬ مترجم
: ق‍ارون‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ‏‫۱۳۲۸ -‏
: ص‍دری‌زاده‌ ای‍ران‍ی‌، ن‍س‍ی‍م‌ مترجم
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان۱۲۹۰۰موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی الزهرا (س)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی الزهرا۱۹۳۷۵موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۰۲۱۲موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۰۸۹۶در امانت‭۱۴۰۳/۰۳/۱۶‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۱۹۲۹در امانت‭۱۴۰۳/۰۳/۰۶‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۱۹۳۰در امانت‭۱۳۹۷/۱۱/۲۵‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۰۱۵۰موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۰۱۵۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۰۸۹۴موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۰۸۹۵موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۱۹۲۸موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی شهید بهشتی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی شهید بهشتی۵۱۸۸موجود‭‬
مرکز پزشکی شهید بهشتی۵۱۸۷موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی کاشانی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی کاشانی۸۶۹۴موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی نور و علی اصغر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۸۸۶۹در امانت‭۱۴۰۲/۰۹/۰۹‬
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۸۸۶۸موجود‭‬
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۰۱۸۳۵موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۱۸۳۶موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۱۸۳۷موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۲۳۶۰موجود‭‬
نظرسنجی