رکورد قبلیرکورد بعدی

" فیزیولوژی پزشکی گایتون، هال‭ "


شماره مدرک : ۴۹۹۷۵
عنوان و نام پديدآور : فیزیولوژی پزشکی گایتون، هال‭[مولف جان‌ادوارد هال]/ با مقدمه و زیر نظر علی حائری روحانی ؛ ترجمه و ویرایش حوری سپهری، علی رستگار فرج زاده، کامران قاسمی
مشخصات ظاهري : ‮۲ ج.‬: مصور، جدول، نمودار
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: اندیشه رفیع ، ‭۱۳۹۴
شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) : 9789649875880
: 9789649875897
يادداشتهاي کلي : کتاب حاضر ترجمه ویرایش سیزدهم سال‭ ۲۰۱۶ ‬از متن اصلی می‌باشد
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : عنوان اصلی: ‭Guyton and Hall textbook of medical physiology, 13th. ed, c2016.‬.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏ فیزیولوژی
ساير رده بندي ها : ‭QT۱۰۴‬‭ه۳۲۸ف ۱۳۹۴
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ه‍ال‌، ج‍ان‌ ادوارد، ۱۹۴۶ - م‌.
: ‭Hall, John Edward
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : سپهری، حوری، ‏‫۱۳۱۸ - ‏ مترجم
: راس‍ت‍گ‍ار ف‍رج‌ زاده‌، ع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۵۸ -‎ مترجم
: ‏ سلیمانی‏ محمدرضا
: قاسمی ‏ کامران مترجم
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز پزشکی الزهرا (س)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی الزهرا۱۹۳۰۵۱موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۱۹۳۰۶۲موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۱۰۵۷۱موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۱۰۵۸۱موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۱۰۵۹۲موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۱۰۶۰۲موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۳۹۸۹۱موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۳۹۹۰۲موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۰۳۸۷۲در امانت‭۱۴۰۳/۰۳/۲۲‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۱۱۱۸۱در امانت‭۱۴۰۲/۱۲/۱۵‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۱۱۱۹۲در امانت‭۱۴۰۲/۱۲/۱۶‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۱۶۵۴۱در امانت‭۱۴۰۳/۰۳/۲۰‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۳۶۹۸۱در امانت‭۱۴۰۳/۰۴/۰۶‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۰۳۸۶۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۱۶۵۵۲موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی شهید چمران
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی شهید چمران۴۲۴۴۱موجود‭‬
مرکز پزشکی شهید چمران۴۲۴۵۲موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی کاشانی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی کاشانی۸۹۲۴۱در امانت‭۱۴۰۲/۱۰/۱۱‬
مرکز پزشکی کاشانی۸۹۸۴۲موجود‭‬
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۲۲۹۵۱موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۲۲۹۶۱موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۲۲۹۷۱موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۲۲۹۸۱موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۲۲۹۹۱موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۲۳۰۰۲موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۲۳۰۱۲موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۲۳۰۲۲موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۲۳۰۳۲موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۲۳۰۴۲موجود‭‬
دانشکده دندانپزشکی۲۲۷۷۳۱موجود‭‬
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۰۵۲۶۹۱موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۵۲۷۰۱موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۵۲۷۱۱موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۵۲۷۲۱موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۵۲۷۳۱موجود‭‬
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۹۵۳۷۱در امانت‭۱۴۰۳/۰۴/۰۶‬
دانشکده داروسازی۱۹۵۳۸۲در امانت‭۱۴۰۲/۰۳/۰۳‬
نظرسنجی