رکورد قبلیرکورد بعدی

" فیزیولوژی پزشکی گایتون "


شماره مدرک : ۴۹۹۸۶
عنوان و نام پديدآور : فیزیولوژی پزشکی گایتون/ [گایتون و هال]؛ برگردان: احمدرضا نیاورانی
مشخصات ظاهري : ‮۲ج.‬: مصور، جدول، نمودار
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهرانآرتین طب; سماط،۱۳۹۴
شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) : 9786007639832
: 9786007639795
: 9786007639849
يادداشتهاي کلي : کتاب حاضر ترجمه ویرایش سیزدهم سال ۲۰۱۶ ‬از متن اصلی می‌باشد
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : عنوان اصلی: ‭Textbook of medical physiology, 13th ed 2016‬.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : فیزیولوژی
ساير رده بندي ها : ‭QT۱۰۴‬‭ه۳۲۸ف ۱۳۹۴‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : هال، جان، ۱۹۴۶-
: ‭.Hall, John E.
نام شخص - (مسئوليت معنوي برابر ) : گایتون، آرتور
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ‭ Guyton, Arthur
: نیاورانی، احمدرضا، مترجم
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز پزشکی امام موسی کاظم (ع)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی امام موسی کاظم۴۷۷۱۱موجود‭‬
مرکز پزشکی امام موسی کاظم۴۷۷۲۲موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی4 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۱۱۶۱در امانت‭۱۴۰۲/۰۹/۲۸‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۰۰۱۴۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۰۰۱۶۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۰۰۱۷۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۰۰۱۸۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۰۰۱۹۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۱۱۳۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۱۱۴۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۱۱۵۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۱۱۷۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۱۱۸۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۱۱۹۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۱۲۰۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۱۲۱۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۱۲۲۲موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی نور و علی اصغر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۸۷۳۷۲موجود‭‬
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۸۷۳۴۱موجود‭‬
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۸۷۳۵۱موجود‭‬
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۸۷۳۶۲موجود‭‬
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۰۲۸۰۶۱موجود‭‬
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۹۵۳۹۱موجود‭‬
دانشکده داروسازی۱۹۵۴۰۲موجود‭‬
نظرسنجی