رکورد قبلیرکورد بعدی

" خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی "


شماره مدرک : ۵۱۰۶۳
عنوان و نام پديدآور : خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی/ بنیامین‌جیمز سادوک، ویرجینیاآلکوت سادوک، پدرو روئیز؛ ترجمه فرزین رضاعی
مشخصات ظاهري : ‮۳ج.‬
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: کتاب ارجمند‏‫، ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) : : ‏‫‭978-600-200-445-1‬‬
: : ‏‫‭978-600-200-443-7‬‬
: 9786002005090
: 978-600-200-497-0
فروست : کتاب ارجمند؛ ۹۶۳.
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : ‏‫عنوان اصلی: Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry : behavioral sciences, ‭11th. ed, c2015.‬‬
: در ویراستهای قبلی هرولد کاپلان مولف بوده است.
يادداشتهاي مربوط به ويراست و تاريخچه کتابشناختي اثر : کتاب حاضر نخستین‌بار تحت عنوان"چکیده روانپزشکی بالینی" ترجمه و منتشر شده است.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏ روانپزشکی
: اختلالات روانی
ساير رده بندي ها : WM۱۰۰‭س۱۴۱خ ۱۳۹۴- ۱۳۹۵‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : س‍ادوک‌، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن ج‍ی‍م‍ز،‏‫ ۱۹۳۳ - م‌.‏‬
: Sadock, Benjamin James
نام شخص - (مسئوليت معنوي برابر ) : س‍ادوک‌
: Sadock
: روئیز
: Ruiz
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : رض‍اع‍ی‌، ف‍رزی‍ن‌،‏‫ ۱۳۴۹ - ‏‬ ، مترجم
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز پزشکی الزهرا (س)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی الزهرا۱۹۷۳۸۱موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۱۹۷۳۹۲موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۱۹۷۴۰۳موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۰۹۴۸۱موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۰۹۴۹۲موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۰۹۵۰۳موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۳۸۰۴۱موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۳۸۰۵۱موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۳۸۰۶۲موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۳۸۰۷۲موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۳۸۰۸۳موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۲۳۸۰۹۳موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی2 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۴۳۶۴۲در امانت‭۱۴۰۳/۰۴/۲۷‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۲۷۸۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۲۷۹۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۲۸۰۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۹۶۸۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۹۶۹۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۹۷۰۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۹۷۱۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۹۷۳۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۳۰۶۳۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۳۰۶۴۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۳۰۶۵۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۴۳۶۳۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۴۳۶۵۳موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۴۵۴۸۱موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی شهید بهشتی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی شهید بهشتی۵۱۹۱۱موجود‭‬
مرکز پزشکی شهید بهشتی۵۱۹۲۲موجود‭‬
مرکز پزشکی شهید بهشتی۵۱۹۳۳موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی شهید مدرس
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی شهید مدرس۵۱۰۰۱موجود‭‬
مرکز پزشکی شهید مدرس۵۱۰۱۲موجود‭‬
مرکز پزشکی شهید مدرس۵۱۰۲۲موجود‭‬
مرکز پزشکی شهید مدرس۵۱۰۳۲موجود‭‬
مرکز پزشکی شهید مدرس۵۱۰۴۳موجود‭‬
مرکز پزشکی شهید مدرس۵۱۰۵۳موجود‭‬
مرکز پزشکی شهید مدرس۵۲۵۳۱موجود‭‬
مرکز پزشکی شهید مدرس۵۲۵۴۲موجود‭‬
مرکز پزشکی شهید مدرس۵۲۵۵۳موجود‭‬
کتابخانه دانشکده توانبخشی
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی3 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده توانبخشی۹۹۹۹۲موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۱۱۴۰۱۱موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۱۱۴۰۶۲موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۱۱۴۰۸۳موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۹۹۹۵۱موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۹۹۹۶۱موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۹۹۹۷۱موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۹۹۹۸۲موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۱۰۰۰۰۲موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۱۰۰۰۱۳موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۱۰۰۰۲۳موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۱۰۰۰۳۳موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۱۱۴۰۲۱موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۱۱۴۰۳۱موجود‭‬
دانشکده توانبخشی۱۱۴۰۴۲موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی فارابی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی فارابی۴۱۷۳۱موجود‭‬
مرکز پزشکی فارابی۴۱۷۴۲موجود‭‬
مرکز پزشکی فارابی۴۱۷۵۳موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی کاشانی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی کاشانی۹۲۲۰۱موجود‭‬
مرکز پزشکی کاشانی۹۲۲۱۲موجود‭‬
مرکز پزشکی کاشانی۹۲۲۲۳موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی نور و علی اصغر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۸۷۳۸۱موجود‭‬
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۸۷۳۹۱موجود‭‬
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۸۸۲۸۳موجود‭‬
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۸۸۲۹۳موجود‭‬
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۸۸۳۰۲موجود‭‬
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۸۸۳۱۲موجود‭‬
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۸۸۷۱۱موجود‭‬
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۸۸۷۲۲موجود‭‬
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۸۸۷۳۳موجود‭‬
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۰۲۴۲۷۱در امانت‭۱۴۰۳/۰۲/۱۸‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۲۴۲۶۱موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۲۷۴۱۳موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۲۷۴۲۳موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۲۷۴۳۲موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۲۷۴۴۲موجود‭‬
نظرسنجی