رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی بهبود two point discrimination در اعمال جراحی vyplasty و palmar graft در بازه ۶ ماهه "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 104042
شماره مدرک : ‭ت۱۵۴۳۰‬
شماره راهنما : ‭WE۸۳۵،‮الف‬۶۸۳ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : ‏ اکبرپور، امیرحسین
: ‏ کوفه، محمد علی
عنوان : بررسی بهبود two point discrimination در اعمال جراحی vyplasty و palmar graft در بازه ۶ ماهه [پایان نامه]
نویسنده : / امیرحسین اکبرپور، محمد علی کوفه
استاد راهنما : محمد دهقانی
محل تحصیل : : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۳
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه ای
صفحه شمار : ۱۲ ص.: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۲۳۶۵ است
چکيده : تروما نوک انگشتان از جمله تروماهای شایع می باشد که بهبود آن از نظر کاربرد وسیع حسی و حرکتی بسیار حائز اهمیت است. بهبود حسی به ترتیب شامل بهبود حس لمس عمقی سپس بهبود حس لمس سطحی و در آخر و از همه مهمتر بهبود two point discrimination است. روش های شایع ترمیم نوک انگشت vyplasty وpalmar graft می باشد ولی در خصوص تاثیر این روش ها بر میزان بهبودی تا کنون مطالعات زیادی در داخل کشور انجام نشده است و لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه بهبود two point discrimination دراعمال جراحیvyplasty وpalmar graft به انجام رسید. مواد و روش ها : این مطالعه یک مطالعه همگروهی آینده نگر است که طی آن 70 بیمار تحت عمل ترمیم انگشتان با روش vy plasty با 70 بیمار تحت عمل با روش Palmar graft از نظر وضعیت بهبود two point discrimination در پایان ماه سوم وششم در دو گروه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت.اطلاعات مطالعه به وسیله نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. یافته ها و نتایج: در سه ماه بعد درمان، شاخص Tow point discrimination در 2 نفر از گروه vy plasty و 10 نفر از گروه palmar graft کمتر از 5 بود(7/6% در مقابل 7/14%) ولی اختلاف دو گروه معنی دار نبود(p=0.28). در 6 ماه بعد درمان، وضعیت بهبودی در گروه تحت vy plasty بطور معنی داری مطلوب تر از گروه palmar graft بود (p=0.04) بطوری که Tow point discrimination در 22 نفر از گروه vy plasty و 12 نفر از گروه palmar graft کمتر از 5 بود بود (7/36% در مقابل 6/17%).نتیجه گیری : استفاده از روش vy plasty در ترمیم انگشتان آسیب دیده، حداقل از نظر قدرت افتراق دو نقطه (two pint discrimination) نسبت به روش palmar graft برتری دارد، ضمن اینکه این روش با مدت زمان عمل کوتاه تر و هزینه کمتری قابل انجام بوده و عوارض قابل توجهی نیز در بعد عمل در بیماران ملاحظه نمی شود
توصیفگر : آسیب های انگشت
: جراحی
: توانبخشی
: Finger Injuries
: Surgery
: Rehabilitation
شناسه افزوده : ‏ دهقانی، محمد استاد راهنما
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
بررسی بهبود two point discrimination در اعمال جراحی vypl...
Akbarpour amirhosein a.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/force-download
132.07 KB
85
85
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۵۴۳۰موجود‭‬
نظرسنجی