رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه دز جذبی رادیوداروهای 99mTc-EC و99mTc-DTPA در کلیه، مثانه، کبد و طحال بیماران تحت اسکن کلیه ( با استفاده از روش دزیمتری MIRD) "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 104155
شماره مدرک : ‭ت۱۵۴۷۹
شماره راهنما : ‭WN۶۶۰،پ۳۵۲م،۱۳۹۳
سرشناسه : ‏پیردومویی، ‏ شکوفه
عنوان : مقایسه دز جذبی رادیوداروهای 99mTc-EC و99mTc-DTPA در کلیه، مثانه، کبد و طحال بیماران تحت اسکن کلیه ( با استفاده از روش دزیمتری MIRD) [پایان نامه]
نویسنده : شکوفه پیردومویی
استاد راهنما : ؛ مسعود مصلحی،احمد شانئی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ۱۳۹۳
مقطع تحصیلی : فیزیک پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : خ، ۸۸ ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۳۴۳۱ است.
چکيده : مقدمه: اسکن کلیه یکی از اسکن های متداول در مرکز پزشکی هسته ای به منظور تشخیص بیماری های کلیوی است. هدف از انجام این مطالعه اندازه گیری دز رسیده به کلیه ها، کبد، طحال و مثانه در سنتی گرافی کلیه با رادیوداروی (99mTc -Ethylene dicysteine) 99mTc-EC، و مقایسه ی آن با دز رسیده به ارگان های مورد مطالعه ناشی از رادیوداروی99mTC-DTPA (Diethylene Triamine Penta-Acid) بود روشها: در این مطالعه بیمارانی که به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان چمران برای اسکن کلیه مراجعه کردند، به دو گروه تقسیم شدند، (گروه 1 و 2). به هر یک از بیماران در گروه 1 رادیو داروی 99mTc-EC، و در گروه 2 رادیوداروی 99mTc-DTPA تزریق شد. سپس، با استفاده از روش تلقیق نماها مقدار اکتیویته جذب شده در ارگان های مورد مطالعه محاسبه شد. در نهایت با استفاده از روش دزیمتری MIRD، دز جذبی ارگان ها محاسبه شد. نتایج: نشان می دهد، که متوسط دز جذبی ± SD ناشی از تزریق رادیوداروی 99mTc-EC، برای ارگان های کلیه، مثانه، کبد و طحال به ترتیب برایر با، 66/0 ± 13، 33/34 ± 43/335، 24/0 ± 1/2 و 38/0 ± 2/2 ، بر حسب میلی راد بر میلی کوری بود، و برای گروه دوم به ترتیب برایر با، 35/3 ± 31، 46/85 ± 92/452، 85/0 ± 8/6 و 53/1 ±7/7 بر حسب میلی راد بر میلی کوری بود. بحث: به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد، که در هر دو گروه مورد مطالعه، مثانه بیشترین دز جذبی و کبد کمترین دز جذبی را دریافت کردند. همچنین نتایج تطابق نسبتا خوبی با مقادیر گزارش شده در گزارش های ICRP و stabin داشتند. دز جذبی ارگانها در گروه اول نسبت به دوم کمتر بود
توصیفگر : دز تشعشع
: پرتو درمانی
: پرتوسنجی
: تصویربرداری با هسته پرتوزا
: بیماری های کلیه
: پرتو داروها
: Radiation Dosage
: Radiotherapy
: Radiometry
: Radionuclide Imaging
: Kidney Diseases
: Radiopharmaceuticals
شناسه افزوده : ‏ مصلحی‏ مسعود ، استاد راهنما
: شانئی‏ احمد ، استاد راهنما
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۰۰۱موجود‭‬
نظرسنجی