رکورد قبلیرکورد بعدی

" ‏‫ژنتیک: خلاصه درس، پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخهای تشریحی( ویژه آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری)‏‬ "


شماره مدرک : ۵۰۰۶۳
عنوان و نام پديدآور : ‏‫ژنتیک: خلاصه درس، پرسشهای چهارگزینه‌ای و پاسخهای تشریحی( ویژه آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری)‏‬/ / مولف : مریم خالصی.
مشخصات ظاهري : ‮‭[۵۵۹]‬ ص.‬
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران : : دیباگران تهران، ‏‫، ۱۳۹۰.‬
شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) : ‏‫‭9786001241505‬
يادداشتهاي مربوط به ويراست و تاريخچه کتابشناختي اثر : کتاب حاضر نخستین بار تحت عنوان " وی‍ژه‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د، دک‍ت‍رای‌ (خ‍لاص‍ه‌ درس‌، پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ای‌، پ‍اس‍خ‍ن‍ام‍ه‌ ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌)" توسط همین ناشر در سال ۱۳۸۳ به چاپ رسیده است.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ژنتیک‏
ساير رده بندي ها : QU۱۸/۲‭خ۱۹۷ژ ۱۳۹۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : خ‍ال‍ص‍ی‌، ، م‍ری‍م‌،‏‫ ۱۳۴۵ - ‏
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۲۹۹۷۹موجود‭‬
نظرسنجی