خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 104253
شماره مدرک : ۱۵۶۷۰ت
شماره راهنما : ‭WM۶۰۰، ‮الف‬۲۸۴ب، ۱۳۹۳‬
سرشناسه : ‏ احمدی‏‏ ،زهرا پديدآور
عنوان : بررسی تاثیر گروه درمانی با رویکرد مذهبی بر میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۲ [پایان نامه]
نویسنده : زهرا احمدی
استاد راهنما : طیبه مهرابی
استاد مشاور : علیرضا امینی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ۱۳۹۳
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد پرستاری
رشته تحصیلی : روان پرستاری
صفحه شمار : خ، ۹۸ ص. جدول، نمودار
چکيده : مقدمه: سازگاری اجتماعی با محیط های مختلف از جمله محیط دانشگاه نیاز به مهارت های خاصی دارد. عقیده بر این است که ارتقای مهارت های ارتباطی در بهبود و سلامت روانشناختی افراد موثر می باشد. مطالعات زیادی نشان داده است که بین سازگاری اجتماعی افراد و باورها و اعمال مذهبی رابطه ی معناداری وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش گروهی مهارتهای ارتباطی با رویکرد مذهبی برمیزان سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر ساکن در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.روش: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی بود. ۳۸ نفر از دانشجویان خوابگاه انتخاب و به روش نمونه گیری تصادفی ساده در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. آموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد مذهبی برای۴ هفته داده شد و پرسشنامه سازگاری اجتماعی توسط هر دو گروه قبل و بعد از مداخله تکمیل شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی واستنباطی (تی مستقل،آنالیز واریانس)استفاده شد.یافته ها: آزمون tمستقل نشان داد میانگین نمره سازگاری اجتماعی قبل از انجام مداخله در دو گروه تفاوت معناداری نداشت(۰۶۶=P). این در حالی است که میانگین نمره سازگاری در گروه آزمون بلافاصله بعد از مداخله(۰/۰۰۶=P) و یک ماه بعد از مداخله(۰/۰۰۵=P) به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بوده است. همچنین آزمون آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری نشان داد که در گروه کنترل میانگین نمره سازگاری اجتماعی بین سه زمان تفاوت معناداری نداشت(۰/۹۲=P)نتیجه:آموزش گروهی مهارت های ارتباطی با رویکرد مذهبی سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه را افزایش داد پس می توان جهت افزایش سازگاری اجتماعی دانشجویان خوابگاه از آموزش مهارتهای ارتباطی بارویکرد مذهبی استفاده نمود.واژه های کلیدی: آموزش گروهی مهارتهای ارتباطی با رویکرد مذهبی، سازگاری اجتماعی، دانشجویان دختر
توصیفگر : سازگاری اجتماعی
: گروه درمانی
: دین
: Social Adjustment
: Group Therapy
: Religion
شناسه افزوده : ‏ مهرابی ‏‏ ،طیبه استاد راهنما
: امینی ‏‏، علیرضا استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏‏ مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :