خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 104258
شماره مدرک : ۱۵۶۷۱ت
شماره راهنما : ‭WT۱۵۰، ف۷۴۲ب، ۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ فشنگچی‏‏ ،سیمین پديدآور
عنوان : بررسی تاثیر آموزش خانواده محور مهارت های ارتباطی بر افسردگی، اضطراب، استرس و کیفیت زندگی سالمندان و مراقبان اصلی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۲ [پایان نامه]
نویسنده : / سیمین فشنگچی
استاد راهنما : زهرا قضاوی
استاد مشاور : موسی علوی، ماهرخ کشوری
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد پرستاری
رشته تحصیلی : پرستاری سالمندی
صفحه شمار : ک، ۱۴۵ ص. :جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۳۳۳۳ است.
چکيده : زمینه و هدف: سالمندی یکی از چالش‌های اصلی در قرن حاضر است. یکی از حوزه های مهم سلامت سالمندان بعد روانی آن است که نیازمند توجه خاص می باشد. شخص سالمند با بحران‌های روانی وجسمی روبه رو می‌شود که بر سلامت روان او تاثیر می‌گذارد. خانواده نقش مهمی در سلامت روان سالمند ایفا می‌کند. به نظر ‌می‌رسد مهارت‌های ارتباطی با افزایش توانایی برقراری ارتباط و ارتقای ظرفیت روانشناختی باعث فعال‌تر شدن سالمند می‌شود و به سلامت روانی و ارتقای کیفیت زندگی سالمند و مراقب اصلی کمک می‌کند. از این رو مطالعه ای با هدف تعیین تاثیر آموزش خانواده محور مهارت های ارتباطی بر افسردگی، اضطراب، استرس و کیفیت زندگی سالمندان و مراقبان اصلی اجرا گردید.مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی است که بر روی ۶۴ سالمند (۳۲ سالمند در گروه آزمون و ۳۲ سالمند در گروه کنترل) به همراه ۶۴ مراقب اصلی (۳۲ مراقب اصلی در گروه آزمون و ۳۲ مراقب اصلی در گروه کنترل) انجام شد. در ابتدا دو مرکز از بین مراکز بهداشتی درمانی به صورت تصادفی و با استفاده ازقرعه کشی انتخاب شد. سپس از بین سالمندان مراجعه کننده به این مراکز که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند، تعداد ۶۴سالمند به صورت تصادفی ساده و با استفاده از جدول اعداد تصادفی انتخاب و سپس با نرم افزار SPSSنسخه ۱۸ به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم شدند. از سالمندان خواسته شد که به همراه مراقب اصلی در مرکز حضور یابند. سپس سالمندان و مراقبان اصلی پرسشنامه ۲۱DASS و پرسشنامه کیفیت زندگی LEIPAD(برای سالمند) و WHOQOL-BREF (برای مراقب اصلی) را تکمیل کردند. مداخله آموزش خانواده‌محور مهارت‌های ارتباطی به صورت ۶ جلسه ۴۵دقیقه‌ای و یک روز در هفته برگزار شد. در گروه کنترل نیز دو جلسه ترتیب داده شد که سالمندان به بحث گروهی در مورد موضوعات مورد علاقه پرداختند. داده‌ها با آزمون تی تست، آنالیز واریانس با نرم افزار ۱۸SPSSتجزیه تحلیل شد.یافته‌ها: نتایج آزمون‌های آماری نشان داد بلافاصله بعد و یک ماه پس از مداخله تفاوت معناداری در میانگین نمره افسردگی، اضطراب و استرس و کیفیت زندگی در سالمندان گروه آزمون نسبت به کنترل وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد در مراقبان اصلی نیز بلافاصله بعد و یک ماه پس از مداخله میانگین نمره افسردگی و استرس و کیفیت زندگی در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل تفاوت معنادار داشت، اما میانگین نمره اضطراب در مراقبین اصلی گروه آزمون در سه مرحله تفاوت معناداری نداشت.نتیجه‌ گیری: با توجه به تاثیر آموزش خانواده‌محور مهارت‌های ارتباطی در کاهش افسردگی، اضطراب، استرس و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان و مراقبان اصلی، استفاده از این روش، به عنوان روشی که سودمند و اثربخش و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه و قابل توجیه است، توصیه می‌گردد.کلمات کلیدی: خانواده، مهارتهای ارتباطی، افسردگی، اضطراب، استرس، سالمند، مراقبت، کیفیت زندگی.
توصیفگر : روانپزشکی سالمندان
: کیفیت زندگی
: افسردگی
: اضطراب
: تنش
: آموزش برنامه ای
: Geriatric Psychiatric
: Quality of Life
: Depression
: Anxiety
: Stress
: Programmed Instruction
شناسه افزوده : ‏ قضاوی ‏‏، زهرا استاد راهنما
: ‏ علوی‏‏، موسی استاد مشاور
: ‏ کشوری‏‏ ،ماهرخ استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏‏ مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :