رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی خصوصیات فنوتایپی و ردیابی ملکولی ژن‌های blaVEB، blaSHV ،BlaPER، در ایزوله های کلبسیلا پنمونیه واجد ESBL بیمارستان الزهرا شهر اصفهان در سال ۹۲ - ۹۳ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 104283
شماره مدرک : ‭ت۱۵۴۷۸‬
شماره راهنما : ‭QW۱۳۸/۵،.K5،ک۶۸۱ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : ‏کمالی، ، راضیه
عنوان : بررسی خصوصیات فنوتایپی و ردیابی ملکولی ژن‌های blaVEB، blaSHV ،BlaPER، در ایزوله های کلبسیلا پنمونیه واجد ESBL بیمارستان الزهرا شهر اصفهان در سال ۹۲ - ۹۳ [پایان نامه]
نویسنده : راضیه کمالی
استاد راهنما : ؛ حسین فاضلی، بهرام نصر اصفهانی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ۱۳۹۳
مقطع تحصیلی : رشته میکروب شناسی پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ۹۹ ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۲۶۰۴ است
چکيده : مقدمه: کلبسیلا پنمونیه به دلیل استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها، وجود توانایی بالا در تبادلات ژنتیکی و حضور انواع پلاسمیدهای مقاومتی به بسیاری از آنتی بیوتیک های رایج در درمان مقاومت نشان می دهد. امروزه مقاومت دارویی از نوع ESBL افزایش قابل ملاحظه ای داشته و به علت غیرفعال سازی طیف وسیعی از آنتی بیوتیک های بتالاکتام به ویژه سفالوسپورین های نسل سوم ( Third - generation cephalosporins ) و منوباکتام ( Monobactam) مشکلات فراوانی را در درمان عفونت های میکروبی ایجاد کرده اند. مواد و روش ها: تعداد ۱۳۵ نمونه بالینی کلبسیلا پنمونیه، طی مدت ۶ ماه را با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی آسان از بخش های مختلف بیمارستان الزهرا جمع آوری شد و توسط تست های میکروبیولوژیک استاندارد مورد شناسایی قرار گرفت. برای تعیین ایزوله های MDR، از روش دیسک دیفیوژن برای آنتی بیوتیک های متداول در درمان استفاده شد. تولید بتالاکتاماز وسیع الطیف توسط روش دبل دیسک سینرژی تایید گردید. DNA نمونه های مثبت استخراج و روش PCR برای سه ژن blaPER, BlaSHV, BlaVEB انجام شد. توالی محصول PCR جهت تعیین وریته با استفاده از روش سکوانسینگ مستقیم و از طریق نرم افزار با بانک های اطلاعاتی موجود بررسی گردید. در پژوهش حاضر بیشترین جدایه ( ۴۰/۷ درصد ) ۵۵ از بخش ICU جداسازی گردید. بیشترین جدایه ها از نمونه های ادراری ۵۵ ( ۴۰/۷ درصد ) بود. بیشترین میزان مقاومت به گروه پنی سیلین ها ( ۷۷/۹ درصد )، سفم ها ( ۷۸/۵ درصد ) می باشد و کمترین مقاومت ها به ارتاپنم ( ۳۹/۳ درصد ) و لوفلوکساسین ( ۴۸/۲ درصد ) می باشد. در مطالعه فوق از مجموع ۱۳۵ جدایه ۱۰۸ ( ۸۰ درصد ) جدایه مقاومت چند دارویی ( MDR ) داشتند. در مطالعه فوق بیشترین میزان مقاومت از گروه پنی سیلین ها و سفم ها می باشد و کمترین مقاومت ها به گروه کارباپنم ها و گروه کوئینولون ها می باشد. تفاوت های جزئی ناشی از الگوهای مقاومت دارویی در مقالات مختلف را میتوان در تفاوت الگوی رژیم درمانی مناطق مختلف در زمان نمونه گیری جستجو کرد. در مطالعه ما ۸۰ درصد از جدایه ها مقاومت چند دارویی داشتند. روند زمانی مطالعات نشان می دهد که در طی چند سال اخیر شیوع باکتری ها با مقاومت چند دارویی افزایش چشم گیری داشته است. در این مطالعه با انجام روش فنوتایپی ۷۴ درصد جدایه ها واجد بتالاکتاماز وسیع الطیف بودند. مقایسه این نتایج نشان می دهد که میزان بتالاکتامازهای وسیع الطیف در سوش های جداشده از کشورهای مختلف و همچنین در یک کشور از یک بیمارستان با بیمارستان دیگر متفاوت است که این مسئله بستگی به سیستم کنترل عفونت و رژیم درمانی دارد
توصیفگر : کلبسیلای عامل پنومونی
: مقاومت دارویی
: بتالاکتامازها
: سفالوسپورین ها
: ژن ها
: Klebsiella Pneumoniae
: Drug Resistance
: Beta- Lactamases
: Cephalosporins
شناسه افزوده : فاضلی، حسین، ، استاد راهنما
: نصراصفهانی، بهرام، ، استاد راهنما
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۹۹۹۹موجود‭‬
نظرسنجی