رکورد قبلیرکورد بعدی

" تدوین،اجرا و ارزشیابی دوره آموزش مداوم مجازی برخورد با بیماران دچار دردهای مفصلی جهت پزشکان عمومی مشمول آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۲ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 104294
شماره مدرک : ‭ت۱۶۶۷۰‬
شماره راهنما : ‭W۲۰،ف۷۹۹ت،۱۳۹۳‬
سرشناسه : فقیهی، عطیه‏
عنوان : تدوین،اجرا و ارزشیابی دوره آموزش مداوم مجازی برخورد با بیماران دچار دردهای مفصلی جهت پزشکان عمومی مشمول آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۲ [پایان نامه]
نویسنده : / عطیه فقیهی
استاد راهنما : ؛ نیکو یمانی،
استاد مشاور : ؛ پیمان متقی، مهناز بهادرانی
محل تحصیل : : مرکز توسعه
سال تحصیل : ، ۱۳۹۳
مقطع تحصیلی : رشته آموزش پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ط، ۲۰۷ص.:مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۲۵۱۱ است.
چکيده : عنوان: نیاز سنجی برنامه آموزش مداوم پزشکان عمومی:علایم و بیماری های عضلانی اسکلتیمقدمه: نیاز سنجی آموزشی در برنامه های آموزش مداوم ،امکان استفاده بهینه از منابع را فراهم می کند.هدف از این مطالعه ،بررسی نظرات پزشکان عمومی در خصوص نیازهای آموزشی آنان در رابطه با دوره آموزش مداوم مواجهه با علایم و بیماری های عضلانی اسکلتی بود. روش کار:این مطالعه توصیفی-پیمایشی در سال 1392 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.جامعه آماری کلیه پزشکان عمومی مشمول آموزش مداوم بودند.نمونه گیری به صورت یک نمونه در دسترس و حدود 150 نفر انجام شد.ابزار گردآوری اطلاعات فرم نیاز سنجی محقق ساخته ای روا و پایا بود.جهت اولویت بندی علایم وبیماری ها از میزان فراوانی مواجهه و نیاز به آموزش استفاده شد.تحلیل داده ها با استفاده از آمار ناپارامتریک و جدول توافقی انجام شد.نتایج:تعداد 86(57درصد پاسخ دهی)پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.بالاترین میزان مواجهه مربوط به علامت درد مفصلی با فراوانی مواجهه هفتگی 76(4/88 درصد)بود.پایین ترین میزان مواجهه نیز به علامت تغییر رنگ انگشتان در اثر سرما با فراوانی میزان مواجهه کمی 57(3/66 درصد)و بیماری اسکلرودرمی با فراوانی مواجهه بندرت 78(7/90 درصد) اختصاص داشت.علامت کمردرد با فراوانی 62(1/72 درصد)و بیماری آرتریت روماتوئید با فراوانی 60(7/69 درصد) دارای بالاترین میزان نیاز به آموزش بود،در حالی که علانت تغییر رنگ انگشتان در اثر سرما با فراوانی 18(9/20 درصد) وبیماری اسکلرودرمی با فراوانی 26(2/30 درصد) میزان نیاز به آموزش پایینی را داشتند.نتیجه گیری: از دیدگاه پزشکان بالاترین میزان نیاز به آموزش مربوط به علامت کمردرد و بیماری آرتریت روماتوئید بود که دلیل آن را می توان شیوع بالای آن در جامعه دانست.نتایج این نیازسنجی مجریان آموزش مداوم را قادر می سازد برنامه ای در راستای نیازهای شرکت کنندگان طراحی نمایند
توصیفگر : آموزش پزشکی
: آموزش مداوم
: پزشکان خانواده
: بیماری های عضلانی استخوانی
: درد مفصلی
: Education,Medical
: Education,Continuing
: Physicians,Family
: Musculoskeletal Disease
: Arthralgia
شناسه افزوده : ‏‏یمانی‏، نیکو، استاد راهنما
: متقی‏، پیمان، استاد مشاور
: ‏ بهادرانی‏ ، مهناز، استاد مشاور
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Needs Assessment of Continuing Medical Education for General Physicians: The Musculoskeletal Signs and Diseases
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۸۷قفسه باز‭‬
نظرسنجی