رکورد قبلیرکورد بعدی

" بیماری‌های دستگاه ایمنی و بافت همبند (روماتولوژی) "


شماره مدرک : ۵۱۱۵۱
عنوان و نام پديدآور : بیماری‌های دستگاه ایمنی و بافت همبند (روماتولوژی)/ / تالیف[صحیح: سرویراستار] آیور‌ ج. بنجامین ؛ ؛ [ویراستاران] رابرت‌س. گریگز، [ادوارد.ج وینگ، ج.گرگوری‌ فیتس] ؛ ؛ ترجمه سمیه کریمی ؛ ؛ ویراستار مریم کریمیان.
مشخصات ظاهري : ۱۷۵ص.: : مصور، جدول
وضعيت نشر و پخش و غيره : تهران: : کتاب ارجمند: : ارجمند، ‏‫، ۱۳۹۴.‬
شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) : ‏‫‬‭978-600-200-454-3:‬
فروست : کتاب ارجمند؛ ؛ ۱۰۱۸.
يادداشتهاي کلي : کتاب حاضر ترجمه ویرایش نهم سال ۲۰۱۵ از متن اصلی می باشد
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : عنوان اصلی: Andreoli and Carpenter’s Cecil essentials of medicine,9th ed,2015
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : ‏بیماری های عضلانی استخوانی
: ‏بیماری های بافت همبند
: روماتولوژی
ساير رده بندي ها : WE۲۲۵‭ب۹۶۹ ۱۳۹۴‬
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : بنجامین، آیور ج.
: Benjamin, Ivor J.
: آن‍درئ‍ول‍ی‌، ‏‫تامس ای.‬، ‏‫۱۹۳۵ - م.‬
: Andreoli, Thomas E.
: کریمی، سمیه، ‏‫۱۳۷۰ -‏ ، ، مترجم
: کریمیان، مریم، ‏‫۱۳۶۴ -‏ ، ، ویراستار
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز پزشکی الزهرا (س)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی الزهرا۱۹۳۹۵موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۱۹۶۹۷موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۱۹۶۹۸موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۱۹۶۹۹موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۱۹۷۰۰موجود‭‬
مرکز پزشکی الزهرا۱۹۷۰۱موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی امین
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی امین۶۵۰۷موجود‭‬
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۰۸۱۵موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۰۸۱۶موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۰۸۱۷موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۰۸۱۸موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۰۸۱۹موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۱۱۴۲موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۱۶۴موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۱۶۵موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۱۶۶موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۱۶۷موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۱۶۸موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۱۶۹موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۱۷۰موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۱۷۱موجود‭‬
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۳۹۵۰موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی کاشانی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی کاشانی۹۲۳۰موجود‭‬
مرکز پزشکی کاشانی۹۴۸۰موجود‭‬
کتابخانه مرکز پزشکی نور و علی اصغر
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۸۸۲۲موجود‭‬
مرکز پزشکی نور و علی اصغر۸۸۲۳موجود‭‬
کتابخانه دانشکده تغذیه و علوم غذایی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۱۴۷۸موجود‭‬
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۰۲۴۷۷موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۲۴۷۸موجود‭‬
11 - دانشکده پرستاری۱۰۲۴۷۶موجود‭‬
نظرسنجی