رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی خصوصیات فنوتایپی و ردیابی ملکولی ژن‌های blaVEB، blaSHV در جدایه های بالینی آسینتوباکتر بومانی تولید کننده ESBL در بیمارستان الزهرای شهر اصفهان در سال ۹۲ - ۹۳ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 104619
شماره مدرک : ‭ت۱۵۵۳۵
شماره راهنما : ‭QW۱۳۱،ت۴۸۸ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : ‏‏ترقیان، ‏، آزاده
عنوان : بررسی خصوصیات فنوتایپی و ردیابی ملکولی ژن‌های blaVEB، blaSHV در جدایه های بالینی آسینتوباکتر بومانی تولید کننده ESBL در بیمارستان الزهرای شهر اصفهان در سال ۹۲ - ۹۳ [پایان نامه]
نویسنده : /آزاده ترقیان
استاد راهنما : ؛ حسین فاضلی، فرخنده پورسینا
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ۱۳۹۳
مقطع تحصیلی : رشته میکروب شناسی پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ۷۹ ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۲۶۰۲ است
چکيده : مقدمه: آسینتوباکتر بومانی از عوامل رایج عفوت بیمارستانی است. مقاومت دارویی از نوع ESBL۱ در سال های اخیر افزایش قابل ملاحظه ای داشته، آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف نوع SHV و VEB نقش مهمی در گسترش عفونت های ناشی از آسینتوباکتر بومانی داشته اند. یافتن ژن های blaVEB، blaSHV از طریق تکنیک های ملکولی در باکتری های تولید کننده ی ESBL و تعیین الگوی مقاومت ضد میکروبی آنها می تواند اطلاعات مهمی در مورد اپیدمیولوژی این عفونت ها عرضه کند. روش ها: تعداد ۱۳۲ نمونه آسینتوباکتر، طی مدت ۶ ماه را با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی آسان از بخش های مختلف بیمارستان الزهرا اصفهان جمع آوری شد و از نظر فنوتایپی مورد شناسایی ژن blaVEB، blaSHV مورد بررسی قرار گرفت. گونه آسینتوباکتر بومانی نیز با استفاده از روش PCR براساس شناسایی ژن bla OXA-۵۱ مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین ایزوله های MDR، از روش دیسک دیفیوژن استفاده شد. تولید بتالاکتاماز وسیع الطیف توسط روش دبل دیسک سینرژی تایید گردید. روش PCR برای دو ژن انجام شد. محصول PCR جهت تعیین واریاته ژن های مورد بررسی با استفاده از روش سکوانسینگ مستقیم توالی یابی شد. بیشترین ایزوله ها مربوط به بخش icu ( پنجاه درصد ) و بعد از آن بخش جراحی ۱۳ درصد و کودکان ۱۰درصد بود. همچنین بیشترین تعداد ایزوله های تراشه ۳۵ دردص بود. نتایج آنتی بیوگرام برای این ایزوله ها مقاومت بالایی را نشان داد و تنها آنتی بیوتیک موثر علیه این باکتری آمپی سیلین سولباکتام بود. همچنین بررسی ۸ کلاس آنتی بیوتیکی نشان داد که ۱۰۰ درصد ایزوله ها MDR بودند. در تایید فنوتیپی ایزوله های ESBL به روش تاییدی ۵۳/۰۴ درصد از جدایه ها دارای بتالاکتاماز وسیع الطیف بودند. در این مطالعه بیشترین نمونه ها از بخش مراقبت ویژه جداسازی گردید که این به دلیل وجود بیماران دارای فاکتورهای خطر در این بخش می باشد. همچنین بیشترین ایزوله ها از نمونه تراشه به دست آمد. در این مطالعه ۱۰۰ درصد از ایزوله ها MDR بودند. یافته های حاصل از تایید فنوتایپی ایزوله های ESBL نشان گر انتشار بالای این نوع مقاومت در کشور ما می باشد. همچنین ژن های ESBL معمولا بر روی عوامل متحرک ژنی قرار دارند و این موجب تسریع در انتقال این نوع مقاومت و ژن های آن در مراکز بهداشتی در بین بیماران و پرسنل می شود. واریاته های مختلف این ژن ها نیز احتمالا از گونه های نزدیک به این باکتری مثل سودوموناس آئروژینوزا و کلبسیا پنومونیه به دلیل همجواری با یکدیگر در بیمارستان کسب شده اند
توصیفگر : باکتری های گرم منفی
: مقاومت دارویی
: بتالاکتامازها
: ژن ها
: بخش مراقبت های ویژه
: Gram-Negative Bacteria
: Drug Resistance
: Genes
: Intensive Care Units
: Beta-Lactamases
: Acinetobacter baumannii
شناسه افزوده : فاضلی، حسین، ، استاد راهنما
: پورسینا‏، فرخنده، ، استاد راهنما
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۰۴۶موجود‭‬
نظرسنجی