رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه ای اختلاف ارتفاع موج نبض پالس اکسی متری در اندام فوقانی و تحتانی حین بیهوشی اسپاینال به وسیله دو داروی لیدوکائین و مارکائین "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 104830
شماره مدرک : ‭ت۱۵۵۵۹‬
شماره راهنما : ‭WO۳۰۵،ک۴۳۲ب،۱۳۹۴
سرشناسه : کرباسی زاده، ‏، مائده
عنوان : بررسی مقایسه ای اختلاف ارتفاع موج نبض پالس اکسی متری در اندام فوقانی و تحتانی حین بیهوشی اسپاینال به وسیله دو داروی لیدوکائین و مارکائین [پایان نامه]
نویسنده : / مائده کرباسی زاده
استاد راهنما : ؛ محمد گلپرور
محل تحصیل : : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه ای
صفحه شمار : ۲۱ص.: : جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۳۵۲۶ است.
چکيده : مقدمه: اخیراً تغییرات و دامنه امواج plethysmographic در تحقیقات مورد توجه قرار گرفته است، زیرا تغییرات این امواج در سیکل تنفسی می تواند بیانگر حجم تنفسی لود شده باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین میانگین اختلاف ارتفاع موج نبض پالس اکسی متری حین بیهوشی اسپاینال به وسیله ی دو داروی لیدوکائین و مارکائین بود. مواد و روش ها : طی یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور، 110 بیمار کاندید عمل جراحی اندام و قسمت تحتانی شکم به طور تصادفی در دو گروه 55 نفره توزیع شده، گروه اول تحت بی حسی نخاعی با لیدوکائیم و گروه دوم تحت بی حسی نخاعی با بوپیواکائین قرار گرفته و ارتفاع امواج plethysmographic در طی بی حسی نخاعی در دو گروه از طریق انگشتات دست و پا بررسی و مورد مقایسه قرار گرفت. یافته ها و نتایج: دو گروه مورد مطالعه از نظر توزیع جنس و موضع عمل اختلاف معنی دار نداشتند. درصد تغییرات ارتفاع موج plethysmographic گرفته شده از انگشت دست در دو گروه لیدوکائین و بوپیواکائین به ترتیب 1/18±47/3- و 8/17±41/1- بوده و اختلاف دو گروه معنی دار نبود (p=0.55). همچنین درصد تغییرات ارتفاع موج در ناحیه پا در دو گروه لیدوکائین و بوپیواکائین به ترتیب 9/14±1/0- و 3/17±23/12- بوده و اختلاف دو گروه معنی داربود (P<0.0010 . نتیجه گیری : ارتفاع موج plethysmographic در طی بی حسی اسپاینال با بوپیواکائین کوتاه تر از لیدوکائین می باشد.
توصیفگر : بیحسی نخاعی
: لیدوکائین
: بوپی واکائین
: اکسیژن سنجی
: Anesthesia, Spinal
: Lidocaine
: Bupivacaine
: Oximetry
شناسه افزوده : گلپرور‏، محمد، ، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Are there any differences in plethysmographic wave height of pulse oximetry in fingers and toes, before and after lidocaine or bupivacaine spinal anesthesia?
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۰۷۲موجود‭‬
نظرسنجی