رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه اثر پیشگیرانه شیاف استامینوفن با بلوک کودال در کنترل عوارض ناشی از درد بعد از عمل کودکان در اعمال جراحی تحتانی شکم "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 104865
شماره مدرک : ‭ت۱۵۵۶۶‬
شماره راهنما : ‭WO۱۸۴،ب۸۶۷م،۱۳۹۴
سرشناسه : بهشتیان، ‏، شهریار
عنوان : مقایسه اثر پیشگیرانه شیاف استامینوفن با بلوک کودال در کنترل عوارض ناشی از درد بعد از عمل کودکان در اعمال جراحی تحتانی شکم [پایان نامه]
نویسنده : / شهریار بهشتیان
استاد راهنما : ؛ امید آقاداودی، حمید سریزدی
استاد مشاور : ؛ امیر شفاء
محل تحصیل : : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه ای
صفحه شمار : ۱۳ص.: : جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۳۷۷۲ است.
چکيده : مقدمه:امروزه راه های مختلف تجویز دارو و بی دردی برای کودکان بیمار وجود دارد.در این مطالعه اثر پیشگیرانه شیاف استامینوفن با بلوک کودال در کنترل عوارض ناشی از درد بعد از عمل کودکان در اعمال جراحی تحتانی شکم بررسی شد.روش ها:در سال 1393،این کارآزمایی بالینی در بیمارستان های آموزشی امام حسین (ع) و الزهرا(س) اصفهان بر روی 90 نفر از کودکانی که تحت عمل جراحی تحتانی شکم قرار داشتند صورت پذیرفت.بیماران به روش تخصیص تصادفی در دو گروه مطالعاتی قرار گرفتند.در گروه اول از شیاف استامینوفن 30mg/kg و در گروه دوم بلوک کودال با مارکائین 25/0% به میزان 5/0 مورد استفاده قرار گرفت.میانگین فشار خون، میانگین مدت اقامت در ریکاوری ، میانگین فاصله زمانی تا اولین دوز مسکن تجویز شده در ریکاوری،درجه ی اشباع اکسیژن افراد اندازه گیری شد.یافته ها:توزیع فراوانی جنس در دو گروه اختلاف معناداری نداشت .آزمون t مستقل نشان داد که میانگین سن و مدت زمان عمل و میانگین درجه اشباع اکسیژن بین دو گروه اختلاف معناداری وجود نداشت.شیاف استامینوفن در مقایسه با بلوک کودال سبب کاهش فشار خون و مدت زمان اقامت در ریکاوریشده است. کاهش درد در گروه استامینوفن بیش از بلوک کودال بوده است.نتیجه گیری:بلوک کودال ممکن است منجر به عوارض شود.شیاف استامینوفن در مقایسه با بلوک کودال کم خطرتر بوده،درد را بهتر کنترل میکند و سبب کاهش فشار خون و مدت زمان اقامت در ریکاوری شده است
توصیفگر : درد پس از عمل جراحی
: استامینوفن
: شکم
: کودکان
: دارودرمانی
: Pain, Postoperative
: Acetaminophen
: Abdomen
: Child
: Drug Therapy
شناسه افزوده : آقاداودی‏، امید، ، استاد راهنما
: سریزدی ‏‏‏، حمید، ، استاد راهنما
: شفاء‏، امیر، ، استاد مشاور
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Comparison of preemptive effects of acetaminophen suppositories and caudal block in the control of postoperative pain after lower abdominal surgery in children
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۰۷۸موجود‭‬
نظرسنجی