رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه ای سه روش پروفیلاکسی استفاده از داروهای دگزامتازن،پتيدین و هیوسین وريدي بر روی لرز پس از عمل جراحی به دنبال بيهوشي عمومي "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 104890
شماره مدرک : ‭ت۱۵۵۷۳‬
شماره راهنما : ‭WO۱۸۴،ز۵۲ب،۱۳۹۴
سرشناسه : زلفی، ‏‏، احسان
عنوان : بررسی مقایسه ای سه روش پروفیلاکسی استفاده از داروهای دگزامتازن،پتيدین و هیوسین وريدي بر روی لرز پس از عمل جراحی به دنبال بيهوشي عمومي [پایان نامه]
نویسنده : / احسان زلفی
استاد راهنما : ؛ مرتضی حیدری، غلامرضا خلیلی
محل تحصیل : : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه ای
صفحه شمار : و، ۱۷ص.: : جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۳۱۶۹ است.
چکيده : مقدمه:پیشگیری و کنترل لرز پس از عمل جراحی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و روشهای مختلی بدین منظور استفاده می شود که می توان به استفاده از مخدرها خصوصا پتدین،کتامین،ترامادول و فنتانيل اشاره نمود.در این تحقیق به بررسی مقایسه ای سه داروی"دگزامتازون"،"پتدین"و "هیوسین"در پیشگیری از بروز لرز پس از عمل جراحیپرداخته شد.مواد و روش ها : در این تحقیق کارآزمایی بالینی، 90 بیمارکاندید عمل جراحی کله سیستکتومی لاپاروسکوپی به طور تصادفی به 3 گروه تقسیم بندی شده، در گروه اول mg/kg5/0 پتدین،در گروه دومmg/kg 1/0دگزامتازون و در گروه سومmg/kg 15/0هیوسین مورد استفاده قرار گرفته و شیوع لرز پس از عمل جراحی و شدت آن در سه گروه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. داده های مطالعه به وسیله نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها و نتایج: از سه گروه پتیدین، هیوسین و دگزامتازون به ترتیب 60%، 3/43% و 4/54% فاقد لرز بودند. همچنین از این سه گروه به ترتیب 20%، 3/13% و 3/23% لرز خفیف داشته، به ترتیب 7/16%، 3/33% و 7/6 لرز متوسط و 3/3%، 10% و 10% دارای لرز شدید بودند و بر حسب آزمون کروسکال والیس، شدت لرز در سه گروه اختلاف معنی دار نداشت (p=0.16).نتیجه گیری: سه داروی پتیدین، هیوسین و دگزامتازون تفاوت قابل توجهی در کاهش بروز لرز بعد عمل ندارند ولی استفاده از پتیدین باعث کاهش معنی دار در شدت درد بعد عمل شده و دو داروی هیوسن و دگزامتازون بر کاهش شدت تهوع و مصرف متوکلوپرامید تاثیر مطلوب تری نسبت به پتیدین دارند و لذا پیشنهاد می گردد در مطالعات بعدی، تاثیر ترکیبی داروهای مذکور بر عوارض بعد عمل در بیماران تحت اعمال جراحی مورد مطالعه قرار گیرد.
توصیفگر : عوارض پس از عمل جراحی
: دگزامتازون
: مپریدین
: اسکوپولامین
: لرز
: بیهوشی عمومی
: Postoperative Complications
: Dexamethasone
: Meperieine
: Shivering
: Anesthesia, General
شناسه افزوده : حیدری‏، مرتضی، ، استاد راهنما
: خلیلی‏‏‏، غلامرضا، ، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Comparison ofthree methodsof dexamethasoneprophylaxismedications, intravenouspethidineandhyoscineonpostoperativeshiveringafter general anesthesia
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۰۸۱موجود‭‬
نظرسنجی