رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي وضعيت ناراحتي هاي اسكلتي- عضلاني و ارتباط آن با شاخص هاي ارگونوميك محيط كار در كاربران كامپيوتر بخش هاي اداري بيمارستان الزهراي (س) اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 104915
شماره مدرک : ‭ت۱۵۵۸۰‬
شماره راهنما : ‭WE۱۴۰،ب۵۳۳ب،۱۳۹۴
سرشناسه : بزرگی، ‏‏، مریم
عنوان : بررسي وضعيت ناراحتي هاي اسكلتي- عضلاني و ارتباط آن با شاخص هاي ارگونوميك محيط كار در كاربران كامپيوتر بخش هاي اداري بيمارستان الزهراي (س) اصفهان [پایان نامه]
نویسنده : / مریم بزرگی
استاد راهنما : ؛ بابک وحدت پور
محل تحصیل : : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه ای
صفحه شمار : ۲۳ص.: : جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۳۷۵۱ است.
چکيده : مقدمه: مشاغل اداري بيمارستان ها از جمله مشاغلي هستند كه اختلالات اسكلتي- عضلاني در آن ها شيوع بالايي دارد. اين اختلالات با عوامل خطر ارگونوميك متعددي شامل تناسب شغلي، حركات تكراري، فشارهاي تماسي و وضعيت هاي نامناسب بدني ارتباط دارند. اين مطالعه با هدف بررسي وضعيت ناراحتي هاي اسكلتي- عضلاني در كاربران كامپيوتر واحدهاي اداري بيمارستان الزهراي (س) اصفهان انجام شد.روش ها: اين مطالعه ي توصيفي- تحليلي از نوع مقطعي بود و بر روي 71 نفر از كاربران كامپيوتر بيمارستان انتخاب شده به روش تصادفي سيستماتيك انجام شد. جهت تعيين شاخص هاي ارگونوميك، از روش ارزيابي سريع تنش اداري (ROSA يا Rapid Office Strain Assessment) و جهت بررسي وضعيت ناراحتي هاي اسكلتي- عضلاني از پرسشنامه ي (CMDQ (Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي Spearman و Pearson انجام گرفت.يافته ها: به ترتيب نواحي گردن، قسمت تحتاني پشت و شانه بيشترين ميزان شيوع ناراحتي هاي اسكلتي- عضلاني را در بين كاركنان اداري بيمارستان در بر داشت. در 2/ 97 درصد از افراد، نمره ي ROSA بيشتر از 5 و در سطح خطر بالا بود. ضريب همبستگي Spearman نشان داد كه نمره ي نهايي ROSA با شدت ناراحتي هاي اسكلتي- عضلاني در اندام هاي فوقاني شامل بازو، ساعد و مچ دست، رابطه ي مستقيم داشت (05 /0 > P) ولي با بقيه ي مناطق، رابطه ي معنِي داري وجود نداشت.نتيجه گيري: با توجه به اين كه درصد بسيار بالايي از افراد، مطابق با ارزيابي سريع تنش اداري، در معرض خطر ناراحتي هاي اسكلتي- عضلاني قرار دارند، لازم است هر چه سريع تر مداخلات ارگونوميك مناسب انجام گردد
توصیفگر : بیماری های عضلانی استخوانی
: مهندسی محیط کار انسان
: کامپیوترها
: کارکنان اداری
: پرسشنامه ها
: بیماری های شغلی
: Musculoskeletal Diseases
: Human Engineering
: Computers
: Administrative Personnel
: Questionnaries
: Occupational Diseases
شناسه افزوده : وحدت پور‏‏، بابک، ، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Investigating Musculoskeletal Discomforts and Its R elation to Workplace Ergonomic Conditions among Computer Office Workers at Alzahra Hospital, Isfahan, Iran
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۰۹۷موجود‭‬
نظرسنجی