رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر جوش نقطه ای الکتریکی بر نسبت نیرو-خمش سیم های ارتودنسی "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 105089
شماره مدرک : ‭ت۱۵۸۷۱‬
شماره راهنما : ‭WU۴۰۰،‮الف‬۲۴۹ب،۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ ابریشمی ، ‏ آرزو
عنوان : بررسی اثر جوش نقطه ای الکتریکی بر نسبت نیرو-خمش سیم های ارتودنسی [پایان نامه]
نویسنده : آرزو ابریشمی
استاد راهنما : شیوا علوی
محل تحصیل : دانشکده دندانپزشکی
سال تحصیل : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴
صفحه شمار : ۴۰ص: مصور ،جدول ،نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۵۳۲
چکيده : مقدمه: جوش دادن (welding) یکی از انواع روش هایی می باشد که جهت اتصال فلزات به یکدیگر در حیطه ارتودنسی به کار می رود که می تواند به واسطه روش های مختلفی انجام شود. یکی از این تکنیک ها جوش نقطه ای الکتریکی(Electric spot welding ) می باشد .مطالعه حاضر به بررسی اثر جوش نقطه ای الکتریکی بر نسبت نیرو ـ خمش سیم های استینلس استیل و کروم کبالت در ارتودنسی می پردازد.مواد و روشها: در این مطالعه ی تجربی آزمایشگاهی قطعات 30 میلیمتری از 2 نوع مختلف سیم مستقیم شامل استینلس استیل (3M Unitek, Monrovia, CA, USA) و کروم ـ کبالت (Blue Remaloy, Dentarum, Pforzheim, Germany) با سایز 022/0 × 016/0 اینچ در 5 گروه 18 تایی( شامل سیم های استیل / سیم های کروم-کبالت به عنوان گروه های شاهد/ سیم استیل جوش داده شده به کروم- کبالت/ سیم استیل جوش داده شده به استیل و سیم کروم- کبالت جوش داده شده به کروم- کبالت به عنوان گروه های آزمون ) مورد بررسی قرار گرفتند. سپس نیروی اعمال شده توسط تمامی نمونه ها در خمش های 5/0 , 1 , 5/1 میلیمتری توسط دستگاه Universal Testing Machine (Walter+bi AG, Löhningen, Switzerland) اندازه گیری شد.سپس میانگین نیروی محاسبه شده برای هر گروه با سایر گروه ها مقایسه شد. داده ها با آنالیز Repeated Measure ANOVA و آنالیز واریانس یکطرفه و Paired T-Test وTukey به وسیله نرم افزار SPSS بررسی شدند. سطح معنی داری 05/0در نظر گرفته شد.نتایج: آزمون Tukey نشان داد که تفاوت مشاهده شده در بین نسبت های نیرو- خمش محاسبه شده برای گروه های دارای پروسه جوش در مقایسه با گروه های کنترل معنی دار می باشد.نتیجه گیری: پروسه جوش نقطه ای الکتریکی انجام شده بر روی سیم های استینلس استیل و کروم-کبالت موجب افزایش در نسبت نیرو – خمش این سیم ها می شود.
توصیفگر : الاستیک مدولوس
: سیم های ارتودنسی
: جوش کاری (welding)
شناسه افزوده : ‏ علوی‏ شیوا
شناسه افزوده : ‏ دانشکده دندانپزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۰۰۱موجود‭‬
نظرسنجی