خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 105216
شماره مدرک : ۱۵۷۰۲ت
شماره راهنما : ‭WM۱۷۲، س۴۹۸ب، ۱۳۹۳‬
سرشناسه : ‏ سروش ‏ فاطمه زهرا
عنوان : بررسی ارتباط شایستگی بالینی و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش مراقبت ویژه نوزدان بیمارستانهای آموزشی اصفهان در سال ۱۳۹۳ [پایان نامه]
نویسنده : / فاطمه زهرا سروش
استاد راهنما : محبوبه نم نباتی
استاد مشاور : علی ضرغام بروجنی
محل تحصیل : : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/دانشکده پرستاری
سال تحصیل : ، ۱۳۹۳
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری مراقبت ویژه نوزادان
تاریخ دفاع : ۹۴/۸/۱۳
صفحه شمار : ط،۱۴۶ص.:جدول
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی با شماره ۳۹۳۳۱۷۵ است.
چکيده : مقدمه:با افزایش تولد نوزادان نارس و نیاز به مراقبت های تخصصی، نیاز به وجود پرستاران شایسته است تا نه تنها رشد جسمی آنان، بلکه تکامل طبیعی آنان نیز مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این شرایط کاری و محیطی بخش های مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) منجر به فرسودگی پرستاران می شود و کیفیت کار و شایستگی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. به نظر می رسد که شایستگی پرستاران با فرسودگی شغلی آنن ارتباط دارد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با شایستگی بالینی در پرستاران شاغل بخش مراقبت ویژه نوزادان است. روش اجرا: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- ارتباطی با مشارکت ۸۶ پرستار شاغل در بخش مراقبت ویژه نوزادان است که به روش نمونه گیری تمام شمار مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سه قسمتی شامل: مشخصات فردی، پرسشنامه شایستگی بالینی پاتریشیا و فرسودگی شغلیث ماسلاچ بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS۱۹ و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی مورد تچزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: یافته ها نشان داد که بیشترین فراوانی حیطه های فرسودگی شغلی، خستگی عاطفی در سطح متوسط و در حیطه های عملکرد شخصی و مسخ شخصیت در سطح پایین بود. شایستگی بالینی در شش حیطه با سه سطح ضفیف، متوسط و قوی بررسی شد. آمارها نشان داد شایستگی در تمامی حیطه ها متوسط بود بررسی ارتباط فرسودگی شغلی و شایستگی بالینی در بخش های مراقبت ویژه نوزادان حاکی از رابطه معکوس فرسودگی شغلی با شایستگی بود(r=۰/۰۳۲۲-و P=۰/۰۰۳). نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه و رابطه معکوس فرسودگی شغلی با شایستگی، ضروری است که شایستگی پرستاران افزایش یاید تا فرسودگی آنان کمتر شود و کیفیت مراقبت ها بهتر باشد .واژگان کلیدی: فرسودگی شغلی، شایستگی بالینی، بخش مراقبت ویژه نوزادان.
توصیفگر : فرسودگی شغلی
: صلاحیت بالینی
: پرستاران بالینی
: بخش مراقبت وِیژه نوزادان
: Burnout, professional
: Clinical competence
: Nurse, Clinicians
: Intensive Care Units, Neonatal
شناسه افزوده : ‏ نم نباتی‏ محبوبه استاد راهنما
: ‏ ضرغام بروجنی ‏ علی استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی گرایش مراقبت ویژه نوزادان
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :