رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه ای ریزنشت کامپوزیت bulk-fill و کامپوزیت خلفی به روش لایه ای و کاربرد لاینر در ترمیم حفرات کلاس دو "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 105234
شماره مدرک : ‭ت۱۵۸۷۰‬
شماره راهنما : ‭WU۱۹۰،د۹۵۲ب،۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ دوست فاطمه ، ‏ سمانه
عنوان : بررسی مقایسه ای ریزنشت کامپوزیت bulk-fill و کامپوزیت خلفی به روش لایه ای و کاربرد لاینر در ترمیم حفرات کلاس دو [پایان نامه]
نویسنده : سمانه دوست فاطمه
استاد راهنما : کاظم خسروی
محل تحصیل : دانشکده دندانپزشکی
سال تحصیل : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
رشته تحصیلی : دندانپزشکی ترمیمی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴
صفحه شمار : ۴۵ص.: مصور ،جدول ،نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۸۳۸
چکيده : مقدمه و هدف: در دهه های اخیر تمایل به استفاده از ترمیم های هم رنگ دندان افزایش یافته است. از معایب کاربرد کامپوزیت ها انقباض ناشی از پلیمریزاسیون آنها است که منجر به تجمع استرس در درون ماده و مرز ترمیم – دندان می گردد و در صورتی که میزان استرس از استحکام باند موجود بیشتر شود شکاف تشکیل شده و در ناحیه مرز نشت رخ می دهد . تکنیک های مختلفی جهت به حداقل رساندن استرس های مرز ترمیم و دندان پیشنهاد شده است. در این مطالعه بر آن شدیم که ریز نشت حفرات CI.II ترمیم شده با کامپوزیت bulk fill و حفرات ترمیم شده با کامپوزیت خلفی به چند روش از جمله ترمیم به روش چند لایه ای ، گذاشتن کامپوزیت قابل سیلان با فیلر بالا به عنوان لاینرو ترمیم با تکنیک snow plow ، را با یکدیگر مقایسه کنیم.مواد و روش ها: حفرات کلاس دو بر سطح مزیال 60 دندان مولر سوم انسانی سالم تراشیده شد به گونه ای که کفه ی ژینژیوال 1 میلیمتر زیرCEJ قرار گرفت. برای ترمیم حفره ها از پرایمر و باندینگ clearfil SE bond استفاده شد. دندان ها به صورت تصادفی در 5 گروه 12 تایی تقسیم شدند: 1. کامپوزیت خلفی( Dentsply Caulk ,USA)Surefil به روش لایه ای مایل، 2. لایه ی اول حفرات با کامپوزیت bulkfil Surefil SDR flow (Dentsply Caulk,USA) به ضخامت 4 میلیمتر پر و لایه ی نهایی تا بازسازی سطح اکلوزال با کامپوزیت خلفی Surefil ، 3. لایه ی اول حفرات با کامپوزیت bulkfil Surefil SDR flow (Dentsply Caulk,USA) به ضخامت 4 میلیمتر و لایه ی نهایی مجددا همان کامپوزیت، 4. در کفه ی ژینژیوال یک لایه ی 1 میلیمتری از کامپوزیت قابل سیلان با فیلر بالا(G-aenial Universal Flo,GC) و بقیه ی حفره با تکنیک لایه ای مایل مانند گروه اول، 5. در کفه ی ژینژیوال یک لایه ی 1.5 میلیمتری از کامپوزیت فلوابل با فیلر بالا(G-anial Universal Flo,GC) و بدون اینکه کیور شود،لایه ی بعدی کامپوزیت خلفی Surefil قرار گرفته و سپس این دو لایه همزمان با هم نوردهی گردید(snow plow technique) و بقیه ی حفره به روش لایه ای مایل پر شد. نمونه ها بعد از 500 چرخه ی حرارتی طبق دستورالعمل ISO 11450، برای 24 ساعت درون محلول فوشین بازی 0.5% قرار گرفتند. دندان ها زیر استریومیکروسکپ(MGC-IO,Russia) با بزرگنمایی 36 برابرمشاهده گردیدند.عمیقترین میزان نفوذ دای در هر نیمه جهت نمره دهی به مقاطع ،انتخاب شدند. تست های Kruskal_Wallis و Mann- Whitney برای آنالیز داده استفاده گردید. یافته ها: بیشترین نمره ی صفر و 1 ریزنشت در گروه Snow plow، بیشترین نمره ی 2 در گروه Surefil و بعد از آن در گروه Flow Surefil و بیشترین عدد 3 در گروه Bulkfill و Bulk-Surefil مشاهده شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه، استفاده از کامپوزیت G-aenial Universal Flo با تکنیک Snow Plow به صورت معنی دار باعث کاهش ریزنشت ترمیم های کلاس دو می شود. خواص بهبود یافته ی این کامپوزیت در کنار مزیت های تکنیک snow plow می تواند در بالین به کار گرفته شده و باعث افزایش کیفیت ترمیم های همرنگ در دندان های خلفی گردد.
توصیفگر : کامپوزیت Bulk-fill
: ریزنشت
: Snow Plow technique
: G-aenial Universal Flo
شناسه افزوده : ‏ خسروی ‏ کاظم
شناسه افزوده : ‏ دندانپزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۰۰۰موجود‭‬
نظرسنجی