رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر رایحه اسطوخودوس بر پیشگیری از استرس، اضطراب و افسردگی پس از زایمان در زنان در دوره پس از زایمان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 105315
شماره مدرک : ۱۵۷۰۷ت
شماره راهنما : ‭WQ۵۰۰، م۷۹۴ب، ۱۳۹۳‬
سرشناسه : ‏ منصوری‏‏ ،اکرم
عنوان : بررسی تاثیر رایحه اسطوخودوس بر پیشگیری از استرس، اضطراب و افسردگی پس از زایمان در زنان در دوره پس از زایمان [پایان نامه]
نویسنده : / اکرم منصوری
استاد راهنما : مریم کیان پور
استاد مشاور : طیبه مهرابی، غلامرضا اصغری
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۳
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مامایی گرایش آموزش مامایی
تاریخ دفاع : ۹۳/۸/۱۸
صفحه شمار : خ، ۱۱۰ص.:جدول
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی با شماره ۳۹۲۵۵۶ است.
چکيده : چکیده: مقدمه: استرس، اضطراب و افسردگی پس از زایمان از شایعترین مشکلات زنان در سنین باروری می باشند. درمان¬های پیشگیرانه در دوران زایمان و بلافاصله بعد از زایمان، درمان¬های غیردارویی و دارویی می باشد. با توجه به عوارض جانبی داروهای سایکوتروپیک و پذیرش بیشتر مادران در دوران شیردهی برای استفاده از طب مکمل نسبت به داروهای شیمیایی این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اسطوخودوس بر پیشگیری از استرس، اضطراب و افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان خیریه حاج کریم عسلی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳انجام شد.روش پژوهش: طی یک مطالعه کارآزمایی بالینی، ۱۴۰ زن بستری در بخش مامایی و زنان بلافاصله پس از زایمان به روش نمونه گیری آسان و بر اساس معیارهای ورود به مطالعه، پس از تکمیل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک به صورت تصادفی در دو گروه رایحه درمانی و عدم رایحه درمانی قرار گرفتند. گروه رایحه درمانی تحت درمان پیشگیرانه با رایحه درمانی استنشاقی بدین صورت قرارگرفت : روزی سه مرتبه و هر مرتبه 3 قطره از اسانس اسطوخودوس را بر کف یک دست ریخته اند و دست ها را به هم مالیده واین کار را به مدت ۴ هفته تکرار نمودند. لازم به ذکر است که رایحه درمانی دفعه اول در حضور پژوهشگر انجام شد. درعین حال در گروه کنترل بجز اقدامات روتین بخش هیچگونه اقدامی صورت نگرفت. سپس ۲هفته،۱ ماه و ۳ماه بعد از شروع مداخله پرسشنامه داس ۲۱ ۱و ادینبرگ توسط گروه کنترل و آزمون تکمیل شد. در هر یک از این مقاطع زمانی هر کدام از واحدهای مورد پژوهش که نمره مربوط به استرس، اضطراب و افسردگی شدید را دریافت کردند به صورت اورژانس به روانپزشک ارجاع و از پژوهش خارج شدند. ورود اطلاعات با استفاده از نرم افزار اس پی اس ورژن ۲۱ ۲ انجام گردید، و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای طرح تکراری، کای اسکور و آزمون فریدمن استفاده شد.یافته ها : نتایج این مطالعه نشان می دهد که میانگین نمره افسردگی در دوره پس از زایمان در مقاطع 2 هفته (M=-۴/۹۴،S=۰/۳۲)، یک ماه (M=-۳/۹۷،S=۰/۲۹)، و ۳ ماه (M=-۳/۶۰،S=۰/۲۸) بعد از مداخله در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل تحت تاثیر استنشاق رایحه اسطوخودوس کاهش بیشتری پیدا کرده بود(۰/۰۰۴=p). و میانگین نمره اضطراب در دوره پس از زایمان در مقاطع ۲ هفته (M=-۳/۴۱،S=۳/۴۵)، یک ماه(M=-۲/۸۶،S=۳/۳۹)، و ۳ ماه (M=-۲/۶۸،S=۳/۲۵) بعد از مداخله در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل تحت تاثیر استنشاق رایحه اسطوخودوس کاهش بیشتری پیدا کرده بود (۰/۰۰۱>p). همچنین میانگین نمره استرس در دوره پس از زایمان در مقاطع ۲ هفته (M=-۶/۳۳،S=۴/۹۰)، یک ماه(M=-۵/۸۴،S=۴/۸۸)T و ۳ ماه (M=-۵/۵۴،S=۴/۶۹ ) بعد از مداخله در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل تحت تاثیر استنشاق رایحه اسطوخودوس کاهش بیشتری پیدا کرده بود(۰/۰۰۱>p). در نتیجه رایحه اسطوخودوس تاثیر مثبتی بر پیشگیری از استرس، اضطراب و افسردگی در دوره پس از زایمان دارد. میانگین نمره استرس، اضطراب و افسردگی ۲ ماه بعد ازاتمام مداخله در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل کاهش بیشتری پیدا کرده بود. بدین معنی که با وجود گذشت 2 ماه از اتمام دوره رایحه درمانی،اثرات درمانی این رایحه پابرجا مانده بود.اختلاف میانگین نمره استرس، اضطراب و افسردگی در دوره پس از زایمان در مقاطع زمانی ۲ هفته، ۱ ماه و ۳ ماه پس از زایمان در مقایسه با هم در این مقاطع زمانی در گروه آزمون معنی دار بود. در عین حال اختلاف میانگین نمره استرس، اضطراب و افسردگی در دوره پس از زایمان در مقاطع زمانی ۲ هفته، ۱ ماه و۳ ماه پس از زایمان در مقایسه با هم در این مقاطع زمانی در گروه کنترل نیز معنی دار بود. هم چنین اختلاف میانگین این نمرات در مقاطع زمانی ذکر شده درمقایسه این دو گروه با هم معنی دار بود .به ترتیب از راست به چپ (۰/۰۰۱>p)، (P<۰/۰۰۱)و (۰/۰۰۱>p) بدین معنی که میانگین نمره استرس، اضطراب و افسردگی در زنان پس از زایمان در دو گروه آزمون وکنترل با گذشت زمان کاهش می یابد. در نتیجه هر چند میانگین نمره استرس، اضطراب و افسردگی با گذشت زمان کاهش پیدا می کند اما این اختلال تحت تاثیر استنشاق رایحه اسطوخودوس کاهش بیشتری پیدا می کند.که بر پیشگیری از بروز و یا کاهش هر چه بیشتر مشکلات وعوارض ناشی از استرس، اضطراب و افسردگی پس از زایمان می تواند تاثیر بیشتری داشته باشد.نتيجه گيري: این مطالعه اثر بخشی رایحه اسطوخودوس را بر پیشگیری از استرس، اضطراب و افسردگی پس از زایمان در زنان پس از زایمان را مورد تایید قرار داد.کلید واژه ها: اسطوخودوس، استرس، اضطراب، افسردگی پس از زایمان.
توصیفگر : افسردگی پس از زایمان
: تنش
: اضطراب
: گیاهان شفابخش
: Despression ,postpartum
: Stress
: Anxiety
: Plants, Medicine
شناسه افزوده : ‏ کیان پور‏‏ ،مریم استاد راهنما
: مهرابی‏‏ ،طیبه استاد مشاور
: ‏ اصغری‏‏ ،غلامرضا استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏‏ مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۵۴۶موجود‭‬
نظرسنجی