خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 105371
شماره مدرک : ۱۵۶۸۵ت
شماره راهنما : ‭WF۱۴۵، ز۱۳ب، ۱۳۹۳‬
سرشناسه : ‏ زارعی ‏ هادی
عنوان : بررسی و مقایسه تاثیر دو مد تنفسی تهویه حمایتی سازگار و تهویه اجباری متناوب هماهنگ بر برآیند حمایت تنفسی در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونری بیمارستان شهید چمران اصفهان سال ۱۳۹۳ [پایان نامه]
نویسنده : / هادی زارعی
استاد راهنما : احمدرضا یزادن نیک، غلامرضا معصومی
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۳
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری مراقبت های ویژه
تاریخ دفاع : ۹۴/۰۲/۰۶
صفحه شمار : و، [۸۷] ص. :جدول، نمودار
چکيده : مقدمه: مُدهای تنفسی متفاوتی پس از جراحی پیوند عروق کرونر جهت تهویه مکانیکی بیماران استفاده می شود. در این پژوهش به بررسی تأثیر استفاده از مد ASV بر برآیندهای حمایت تنفسی(طول مدت تهویه مکانیکی، مدت اقامت در بیمارستان، موارد عدم موفقیت در جداسازی از دستگاه و پارامترهای همودینامیک فشار متوسط شریانی و میزان اشباع اکسیژن شریانی) و مقایسه آن با مد SIMV که به طور روتین مورد استفاده است، پرداخته شد.روش پژوهش: مطالعه حاضر یک مطالعه کار آزمایی بالینی است که در بخش مراقبت های ویژه جراحی قلب بیمارستان چمران اصفهان در سال ۱۳۹۳ انجام شد. در این مطالعه ۶۴ بیمار پس از عمل پیوند عروق کرونر از طریق نمونه گیری آسان انتخاب و سپس با تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمون(۳۲ نفر) تحت تهویه مکانیکی با مد ASV قرار گرفته و در مورد گروه کنترل(۳۲ نفر) مد SIMV استفاده شد. برآیندهای حمایت تنفسی در دو گروه با استفاده از روش های آماری و نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ مورد مقایسه قرار گرفت.یافته ها: مدت زمان تهویه مکانیکی در گروه ۰/۶۴ ± ۴۳/۸۳,ASV و در گروه SIMV،۶/۷۱±۲/۴۹ ساعت بود. مدت زمان اقامت در بیمارستان در گروه ASV،۱۴۰/۶ ±۶/۵ و در گروه SIMV،۱۴۵/۱±۶/۱ساعت بود. آزمون آماری t مستقل نشان داد میانگین فشار متوسط شریانی در اندازه گیری های مکرر در گروه ASV به طور معناداری بیشتر از گروه SIMV بود(P≤۰/۰۰۱) میانگین اشباع اکسیژن شریانی در اندازه گیری های متفاوت در گروه ASV به طور معنی داری بیشتر از گروه SIMV می باشد(P≤۰/۰۰۱). درصد فراوانی موارد عدم موفقیت در جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی در گروه ASV و SIMV به ترتیب ۳/۱ و ۶/۲ درصد بود.نتیجه گیری: استفاده از مُد ASV پس از عمل پیوند عروق کرونر جهت تهویه مکانیکی بیماران باعث کاهش طول مدت تهویه مکانیکی، کاهش مدت زمان اقامت در بیمارستان و بهبود پارامترهای همودینامیک بیمار (میزان فشار متوسط شریانی و درصد اشباع اکسیژن شریانی) شده و در نتیجه موجب بهبود برآیند حمایت تنفسی بیماران گردد.کلید واژه ها: تهویه اجباری متناوب هماهنگ، تهویه حمایتی سازگار، برآیند حمایت تنفسی، مراقبت های ویژه جراحی قلب، جراحی پیوند عروق کرونری، ایران.
توصیفگر : تنفس مصنوعی
: دستگاه های تهویه تنفسی مکانیکی
: بخش مراقبت از بیماران عروق کرونر
: Respiration, Artificial
: Ventilators, Mechanical
: Coronary Care Units
شناسه افزوده : ‏ یزدان نیک‏ احمدرضا استاد راهنما
: ‏ معصومی ‏ غلامرضا استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری ویژه
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :