خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 105499
شماره مدرک : ۱۵۶۹۸ت
شماره راهنما : ‭WQ۲۰۶، پ۵۴۱ب، ۱۳۹۳‬
سرشناسه : پناهی ‏ ثریا
عنوان : بررسی سرانجام باروری به دنبال انتخاب جنس با روش تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی در زوجین بارور مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان و ارتباط آن با برخی خصوصیات فردی زوجین سال ۱۳۹۲ [پایان نامه]
نویسنده : / ثریا پناهی
استاد راهنما : فریبا فهامی، محمدحسین نصر اصفهانی
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۳
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مامایی
تاریخ دفاع : ۹۳/۰۸/۲۵
صفحه شمار : ذ، [۹۶] ص. :جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۲۳۹۶ است.
چکيده : مقدمه: تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی (PGD)ابتدا به عنوان روشی جایگزین به جای تشخیص پیش از تولد برای زوجین در معرض بارداری های پر خطر از نظر مسایل ژنتیکی ، ابداع شد. امروزه استفاده ازPGD برای اهداف غیر طبی از جمله انتخاب جنس که همواره از دغدغه های بشر بوده درحال افزایش است، هدف از این مطالعه تعیین سرانجام باروری حاصل از انتخاب جنس با PGD میباشد.روش ها: این پژوهش یک مطالعه گذشته نگر توصیفی-پیمایشی و همبستگی بوده و در شهر اصفهان بر روی ۲۱۸ زوج انجام شد. نمونه گیری به روش در دسترس بوده و اطلاعات شامل میزان موفقیت روش درباردار شدن واحدهای مورد پژوهش ،میزان سقط، فراوانی نسبی مرده زایی، فراوانی موفقیت در دستیابی به جنس مورد تقاضا، میانگین سن و وزن هنگام تولد نوزادان، از طریق مشاهده پرونده پزشکی و مصاحبه تلفنی استخراج شده است .داده ها با آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه، T مستقل، مجذور کای، من ویتنی، همبستگی پیرسون و آزمون همبستگی اسپیرمن تحلیل شدند.یافته ها: بر اساس نتایج میزان موفقیت روش درباردار شدن واحدهای مورد پژوهش ۳۰/۷درصد ، میزان سقط ۲۶/۹درصد، فراوانی موفقیت در دستیابی به جنس مورد تقاضا ۱۰۰درصد، فراوانی نسبی مرده زایی ۲/۰۴درصد و میانگین وزن و سن هنگام تولد نوزاد به ترتیب( ۶۱۶)۳۲۶۰ گرم و( ۲/۰۷)۳۷/۳هفته بود.رابطه معناداری بین سن زنان و مردان با میزان سقط، میزان بارداری کمیکال و وزن هنگام تولد نوزاد وجود نداشت.اما بین سن مردان با سن هنگام تولد نوزاد ارتباط معنا دار وجود داشت (P=۰/۴)در حالی که بین سن زنان و سن هنگام تولد نوزاد رابطه معنادار مشاهده نشد . همچنین تعداد بارداری قبلی با سقط(P=۰/۰۰۵)و بارداری کمیکال (P<۰/۰۰۱)ارتباط معنادار داشت، اما با سن و وزن هنگام تولد ارتباط معنادار نداشت. بین شغل زنان و مردان با سرانجام باروری ارتباط معناداری مشاهده نشد. از نظر ارتباط تحصیلات با سرانجام باروری، بین تحصیلات زنان و سقط ارتباط معنی دار وجود داشت (P=۰/۰۳).نتیجه گیری: هرچند بر اساس نتایج مطالعه، فراوانی موفقیت در دستیابی به جنس مورد تقاضا ۱۰۰درصد و میانگین سن و وزن نوزادان حاصل از انتخاب جنس با PGDدر حد نرمال بود اما با توجه به میزان پایین بارداری کمیکال و میزان نسبتا بالای سقط و مسایل اخلاقی و هزینه بالای این عمل، بهتر است متقاضیان تحت مشاوره های واقعبینانه برای کمک به تصمیم گیری صحیح قرار گیرند.واژه های کلیدی: انتخاب جنس، تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی، سرانجام باروری
توصیفگر : باروری
: تشخیص پیش از تولد
: کاشت تخمک
: Fertility
: Prenatal Diagnosis
: Ovum Implantatin
شناسه افزوده : ‏ فهامی‏ فریبا استاد راهنما
: ‏ نصراصفهانی ‏ ممدحسین استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :