خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 105531
شماره مدرک : ۱۵۷۳۵ت
شماره راهنما : ‭WY۱۰۵، ب۷۲۷ب، ۱۳۹۳‬
سرشناسه : ‏ بنی آدم‏‏ ،محمد پديدآور
عنوان : بررسی رابطه رفتارهای نامحترمانه نسبت به پرستاران با رضایت شغلی آنها در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۲ [پایان نامه]
نویسنده : / محمد بنی آدم
استاد راهنما : زهرا قضاوی
استاد مشاور : موسی علوی
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۳
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری گرایش آموزش روانپرستاری
تاریخ دفاع : ۹۳/۹/۱۸
صفحه شمار : ذ,۹۳:جدول
چکيده : مقدمه: رفتارهاي نامحترمانه در محيط هاي كاري تهديد آميز بوده و براي سلامت پرستاران و بيماران خطرناك است. اين رفتارها جو سازماني را نيز به خطر انداخته و درصورت عدم توجه به آنها، عواقب ناخوشايند بسياري به دنبال خواهدداشت. این مطالعه با هدف تعیین رابطه رفتارهای نامحترمانه نسبت به پرستاران با رضایت شغلی آنها در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۲ انجام شده است روش اجرا: این مطالعه از نوع توصیفی– همبستگی می باشدکه۲۰۰ نفر پرستار به روش نمونه گیری تصادفی ساده در بیمارستان الزهراء اصفهان انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش دو پرسشنامه استاندارد مقیاس رفتارهای نامحترمانه پرستاران (NIS )و رضایت شغلی اسپکتور، که از اعتبار و اعتماد علمي قابل قبولي برخوردار است، می باشد. به منظور تجزيه و تحليل داده¬ها از نرم¬افزارSPSS نسخه ۱۶و روش¬هاي آمار توصيفي واستنباطي استفاده گردید.نتایج:یافنه های این مطالعه نشانگر این است که بالاترین میانگین در مولفه¬های رضایت شغلی متعلق به ماهیت کار و پایین ترین میانگین متعلق به مزایای جانبی است. بالاترین میانگین مولفه رفتارهای نامحترمانه از جانب پزشکان و بیماران وهمراهان آنها و پایین ترین از جانب سوپروایزرها است. میانگین رفتارهای نامحترمانه نسبت به پرستاران مرد، بالاتر از پرستاران زن است و بین رفتارهای نامحترمانه نسبت به پرستاران زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد (P<۰/۰۵). میانگین رفتارهای نامحترمانه نسبت به پرستاران مجرد بالاتر از پرستاران متاهل است و بین رفتارهای نامحترمانه پرستاران مجرد و متاهل تفاوت معناداری وجود دارد(P<۰/۰۵). بین رفتارهای نامحترمانه نسبت به پرستاران براساس ساعات اضافه کاری آنان تفاوت معناداری وجود دارد(P<۰/۰۵). و بین رفتارهای نامحترمانه نسبت به پرستاران و رضایت شغلی آنها رابطه معنادار وجود دارد(P<۰/۰۱). بین رفتارهای نامحترمانه نسبت به پرستاران بر اساس سطح تحصیلات، نوع استخدام، محل خدمت، سمت، سن و سنوات خدمت نیز تفاوت معناداری وجود ندارد (P<۰/۰۵). بحث و نتیجه¬گیری: با توجه به یافته های این تحقیق،بین رفتارهای نامحترمانه نسبت به پرستاران با رضایت شغلی آنها رابطه معکوس وجود دارد و از آنجا که رفتارهای نامحترمانه نسبت به پرستاران از جانب عوامل مختلفی از جمله پزشکان، سایر پرستاران، مدیران پرستاری و سوپروایزرها و بیماران و همراهانشان وجود دارد، ضروری است تا با اتخاذ شیوه های مناسب، رفتارهای نامحترمانه کاهش یابد تا باعث افزایش رضایت شغلی پرستاران، کاهش ترک حرفه پرستاری و افزایش کیفیت مراقبت های پرستاری شود. کلمات کلیدی: پرستار، رفتارهای نامحترمانه، رضایت شغلی
توصیفگر : پرستاران
: رضایت شغلی
: روابط پرستار و بیمار
: روابط پزشک- پرستار
: رفتار
: Nurses
: Job Satisfaction
: Nurse-patient relationship
: Physician-nurse relationship
: Behavior
شناسه افزوده : ‏ قضاوی‏‏، زهرا استاد راهنما
: علوی‏‏، موسی استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :