رکورد قبلیرکورد بعدی

" جنگ چهارم صلیبی (منابع) "


شماره مدرک : ۵۱۳۰۶
عنوان و نام پديدآور : جنگ چهارم صلیبی (منابع)/ [سهیل زکار]؛ به اهتمام عبدالله ناصری‌طاهری؛ مترجم عزت ملا‌ابراهیمی.
مشخصات ظاهري : ‮‭۳۵۲‬ ص.‬
وضعيت نشر و پخش و غيره : قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه‏‫، ۱۳۹۳.‮‬
شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) : : ‏‫‬‭978-600-298-080-9
فروست : تاریخ جامع جنگ‌های صلیبی؛ ج .۴
: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ ۳۱۵.
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : ‏‫پشت جلد به انگلیسی: The fourt crusade's sources‭.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : جنگ‌های صلیبی
: جنگ‌های صلیبی -- تاریخ
: جنگ‌های صلیبی
عنوان قراردادي : ‏‫ال‍موسوعه ‌ال‍ش‍ام‍یه ف‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ال‍ح‍روب‌ال‍ص‍ل‍ی‍ب‍ی‍ه.فارسی
رده بندی کنگره : ‭D۱۵۷‬‭/ت۲ز۸ ۱۳۹۳‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : زک‍ار، س‍ه‍ی‍ل‌
: Zakkar, Suhayl
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ن‍اص‍ری‌ طاه‍ری‌، ع‍ب‍دالله، ‏‫۱۳۳۹ - ‏‬
: م‍لااب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍زت‌، ‏‫۱۳۴۲ - ‏ ، مترجم
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه گروه معارف
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
گروه معارف۱۱۴۰۲موجود‭‬
نظرسنجی