رکورد قبلیرکورد بعدی

" اعتبارسنجی شاخص استرین ادراکی برای ارزیابی استرین گرمایی در شرایط گرم آزمایشگاهی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 105655
شماره مدرک : ‭ ت۱۶۰۷۵‬
شماره راهنما : ‭WA۴۸۵،ق۸۱۷‮الف‬،۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏‏‏‏قنبری سرتنگ ‏‏‏ ایوب
عنوان : اعتبارسنجی شاخص استرین ادراکی برای ارزیابی استرین گرمایی در شرایط گرم آزمایشگاهی [پایان نامه]
نویسنده : ایوب قنبری سرتنگ
استاد راهنما : حبیب الله دهقان
محل تحصیل : : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : بهداشت حرفه ای
تاریخ دفاع : ۹۴/۲/۲۳
صفحه شمار : ط، ۴۶ص.جدول، نمودار+CD
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی با شماره ۳۹۳۲۶۵ است.
چکيده : بروز استرس گرمایی یکی از شایع‌ترین مشکلات در محیط‌های کاری و صنایع مختلف می‌باشد. مواجهه کارگران با گرما سبب بروز استرین حرارتی می‌شود. هدف از این مطالعه اعتبارسنجی شاخص استرین ادراکی از طریق ارتباط آن با شاخص استرین فیزیولوژیکی و شاخص دمای تر گوی‌سان در شرایط گرم آزمایشگاهی بود. مواد و روش‌ها: اين مطالعه به‌صورت مقطعی و بر روی 15 نفر مرد در پنج شرایط دمایی مختلف (35و21,24,27,30درجه سانتی‌گراد) در اتاقک شرایط جوی و بر روی تردمیل در سه سطح فعالیت سبک (4/2کیلومتربرساعت), متوسط (8/4کیلومتربرساعت) و سنگین (3/6کیلومتربرساعت) انجام‌گرفت. ضربان قلب و دمای دهانی برای محاسبه شاخص استرین فیزیولوژیکی, و همچنین احساس گرمایی و شدت فعالیت اعمال‌شده ادراکی برای محاسبه شاخص استرین ادراکی اندازه‌گیری شدند. درنهایت با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون همبستگی بین شاخص‌های موردنظر مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: آزمون همبستگی پیرسون بین شاخص استرین ادراکی با شاخص استرین فیزیولوژیکی همبستگی بالایی(94/0= r) را نشان داد(001/0p=). بین شاخص استرین ادراکی به ترتیب با دمای دهانی و ضربان قلب نیز همبستگی بالایی(78/0r=) (90/0 r=)مشاهده شد(001/0p=) (001/0p=). همچنین بین شاخص استرین ادراکی با دمای تر گوی‌سان همبستگی متوسطی(71/0r=)وجود داشت(001/0p=)ولی بین شاخص استرین ادراکی با شاخص توده بدنی ارتباطی مشاهده نشد (0009/0 r=) (79/0p=) نتیجه‌گیری: یافته‌های تحقیق نشان داد در مواقعی که دسترسی به سایر روش‌های ارزیابی استرس گرمایی وجود ندارد می‌توان از شاخص استرین ادراکی در ارزیابی استرین گرمایی استفاده کرد چون‌که همبستگی قابل قبولی با شاخص‌های معتبر استرس گرمایی داشت.
توصیفگر : بهداشت شغلی
: استرس گرمایی
: محل کار
: دمای هوای محیطی
: Occupational Health
: Heat Stress
: Work Place
: Environmental Air Temperature
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏دهقان ‏‏‏‏‏ حبیب الله استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۳۳۱موجود‭‬
نظرسنجی