رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثر گابا بر نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس پلاتین در رت های نر و ماده هایپرگلایسمیک شده توسط استرپتوزوسین "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 105660
شماره مدرک : ‭ت۱۶۳۷۵‬
شماره راهنما : ‭QU۶۰،ن۴۷۲‮الف‬،۱۳۹۴‬
سرشناسه : نصیری‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، معصومه
عنوان : اثر گابا بر نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس پلاتین در رت های نر و ماده هایپرگلایسمیک شده توسط استرپتوزوسین [پایان‌نامه]
نویسنده : / معصومه نصیری
استاد راهنما : ؛ مهدی نعمت بخش
استاد مشاور : ؛ نپتون سلطانی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : رشته فیزیولوژی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ۵۷ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۳۸۱۳ ‬است
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : سیس پلاتین یک داروی ضد سرطان است که در درمان تومورهای جامد مورد استفاده قرار می گیرد و مهمترین عارضه جانبی آن مسمومیت کلیوی است. مطالعات نشان می دهند برخی از آنتی اکسیدانها دارای اثر حفاظتی روی نفروکسیسیتی ناشی از سیس پلاتین می باشند. گاما آمینو بوتیریک اسید (GABA) یک آنتی اکسیدان است. همچنین بررسی ها نشان می دهند هایپرگلایسمی باعث کاهش نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس پلاتین می شود. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش گابا بر نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس پلاتین در رت های هایپرگلایسمیک طراحی شده است. از سویی نظر به اینکه مسمومیت کلیوی ناشی از سیس پلاتین وابسته به جنس است و اثرات محافظتی برخی از مکمل ها در دو جنس متفاوت است پاسخ به این سوال که آیا عمل حفاظتی گابا برنفروتوکسیسیتی ناشی از سیس پلاتین وابسته به جنس می باشد یا خیرضروری به نظر می رسد. مواد و روش ها: 30 سر رت نر و 30 سر رت ماده نژاد ویستار با تجویز mg/kg 60 استرپتوزوتوسین (STZ) به شکل داخل صفاقی تحت القای هایپرگلایسمی قرار گرفتند و به ده گروه شش تایی تقسیم شدند (گروه های 1 تا 5 ماده و گروه های 6 تا 10 نر). گروه های 1 و 6 (گروه GABA) به مدت دوازده روز، گابا با دوز 50 میکرومول برحسب وزن بدن و به شکل داخل صفاقی دریافت کردند. گروه 2 و 7 (گروه CP) به مدت شش روز سیس پلاتین با دوز 5/2 میلی گرم برحسب وزن بدن و به شکل داخل صفاقی دریافت کردند. گروههای 3 و 8 (گروه پروفیلاکسی - درمان) به مدت دوازده روز گابا با دوز50 میکرومول برحسب وزن بدن و از روز هفتم تا دوازدهم 5/2 میلی گرم برحسب وزن بدن سیس پلاتین به شکل داخل صفاقی دریافت کردند. گروه های 4 و 9 (گروه درمان) به مدت شش روز به طور همزمان 5/2 میلی گرم بر حسب وزن بدن سیس پلاتین و 50 میکرومول بر حسب وزن بدن گابا به صورت روزانه و داخل صفاقی دریافت کردند. گروههای 5 و10 (گروه پروفیلاکسی) شش روز اول 50 میکرومول برحسب وزن بدن گابا و شش روز دوم 5/2 میلی گرم بر حسب وزن بدن سیس پلاتین به شکل داخل صفاقی دریافت کردند. در پایان آزمایش حیوانات با استفاده از دوز بالای بیهوشی کشته شدند و نمونه های خونی از آنها تهيه، کلیه ها برداشته و وزن شدند و برای فرآیندهای پاتولوژیکی و هموژنیزه کردن آماده شدند. در این مطالعه سطح سرمی کراتینین (Cr)، ازت اوره خون (BUN)، مالون دی آلدهید (MDA)، نیتریت (متابولیت نیتریک اکساید) و سطح بافتی MDA و نیتریت، وزن کلیه، وزن رحم و بیضه ها، تغییرات وزن بدن و آسیب کلیوی اندازه گیری شد. نتایج:در جنس ماده: سطح سرمی کراتینین در گروه های دریافت کننده گابا و سیس پلاتین نسبت به گروه دریافت کننده سیس پلاتین به تنهایی تغییرات معناداری را نشان نداد. همچنین تغییرات معناداری در سطح سرمی BUN بین گروه ها مشاهده نشد. در جنس نر: سطح سرمی کراتینین در دو گروه پروفیلاکسی و درمان افزایش معناداری نشان داد. کاهش وزن بدن تغییرات معناداری را در بین گروه ها نشان داد (05/0>P). سطح سرمی BUN تغییرات معناداری را نشان نداد. در هر دو جنس: سطح سرمی کراتینین کاهش معناداری را در گروه سیس پلاتین نشان داد (05/0>P). سطح بافتی MDA در گروه سیس پلاتین افزایش معناداری را نشان داد.
توصیفگر : گاما- آمینوبوتیریک اسید
: نارسایی کلیه
: سیس پلاتین
: افزایش قند خون
: استرپتوزوسین
: gama- Aminobutyric Acid
: Kidney Failure
: Cisplatin
: Hyperglycemia
: Streptozocin
شناسه افزوده : نعمت بخش‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مهدی، استاد راهنما
: سلطانی‏‏، نپتون، استاد مشاور
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۱۸۱موجود‭‬
نظرسنجی