رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی فراوانی توکسوپلاسموز در بیماران روانی بستری در مراکز روانی شهرستان اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 105680
شماره مدرک : ‭ت۱۶۳۷۰‬
شماره راهنما : ‭WC۷۲۵،ح۵۲۶ب،۱۳۹۴
سرشناسه : حسن زاده‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، آزاده
عنوان : بررسی فراوانی توکسوپلاسموز در بیماران روانی بستری در مراکز روانی شهرستان اصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : / آزاده حسن زاده
استاد راهنما : ؛ حسین حجازی
استاد مشاور : ؛ مهران بهادران باغبادرانی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : رشته انگل شناسی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ۷۴ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۳۷۸۲ ‬است
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : توکسوپلاسما گوندی یک انگل داخل سلولی اجباری از دسته کوکسیدیا می باشدکه در تمام جهان یافت می شود. عفونت توکسوپلاسما گوندی را معمولا با روشهای سرولوژی مانند الایزا و با استفاده از آنتی بادی هایIgG و IgM ضد آن در جمعیت های مختلف شناسایی می کنند. بیماران روانی بستری به دلیل شرایط زندگی متفاوت با افراد سالم می توانند خطر بیشتری برای ابتلا به عفونت را داشته باشند. در مطالعه حاضر شیوع توکسوپلاسموز در بیماران روانی بستری در شهرستان اصفهان و افراد سالم جامعه اندازه گیری و مقایسه گردید. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی – مشاهده ای که در سال 1394 انجام شد، سرم 170 نفر از افراد سالم و 170 بیمار روانی بستری در مراکز روانی شهرستان اصفهان جمع آوری و پس از ثبت اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و آماده سازی نمونه ها، IgG و IgM ضد توکسوپلاسما با استفاده از روش ELISA اندازه گیری شد. از طرفی نمونه های دارای تیتر مثبت برای آنتی بادی IgM، مورد تایید مولکولی و ردیابی DNA انگل با استفاده از روش PCR گردیدند.نتایج: 53 نفر از بیماران روانی (2/31 %) و 33 نفراز گروه شاهد (4/19 %) از نظر آنتی بادی IgG ضد توکسوپلاسما مثبت بودند. آزمون های آماری ارتباط معنی داری را بین گروه بیمار و شاهد نشان داد. در این مطالعه آزمون های آماری نشان دهنده ارتباط معنی دار بین محل سکونت و میزان تحصیلات با بیماری توکسوپلاسموز در گروه بیمار و شاهد بودند. اما مقایسه سن، جنس، سابقه خاک خواری با بیماری توکسوپلاسموز در گروه بیمار و شاهد ارتباط معنی داری نشان نداد. همچنین 3 بیمار روانی دارای تیتر مثبت IgM ضد توکسوپلاسموز بودند که نمونه هر سه بیمار از نظر مولکولی با روش PCR تایید گردید و DNA انگل ردیابی گردید.بحث: همانند دیگر مطالعات انجام گرفته در این زمینه که نشان دادند بیماری های روانی دارای ارتباط نزدیک با بیماری توکسوپلاسموز هستند، در این مطالعه نیز به این نتیجه رسیدیم که بیماری روانی می توانند شانس ابتلا به بیماری توکسوپلاسموز را افزایش دهد. واین نتیجه شاید به علت شرایط محیطی و محل زندگی افراد روانی باشد
توصیفگر : توکسوپلاسموز
: توکسوپلاسما
: اختلالات روانی
: واکنش زنجیره ای پلیمراز
: الایزا
: Toxoplasmosis
: Toxoplasma
: Mental Disorders
: Polymerase Chain Reaction
: Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
شناسه افزوده : حجازی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، حسین، استاد راهنما
: بهادران باغبادرانی‏‏‏‏، مهران، استاد مشاور
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۱۸۶موجود‭‬
نظرسنجی