رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر Kefir بر مهار تکثیر و القای آپوپتوز در سلولهای اریترولوسمی حاد انسانی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 105723
شماره مدرک : ‭ت۱۶۳۷۸‬
شماره راهنما : ‭QU۳۷۵،ج۵۲۴ب،۱۳۹۴
سرشناسه : ‏جلالی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، فاطمه
عنوان : بررسی اثر Kefir بر مهار تکثیر و القای آپوپتوز در سلولهای اریترولوسمی حاد انسانی [پایان‌نامه]
نویسنده : / فاطمه جلالی
استاد راهنما : ؛ محمدرضا شریفی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : رشته زیست فناوری پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ط، ۴۰ص.: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۳۷۶۶ ‬است
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : ضرورت انجام مطالعه:اریترو لوسمی حاد انسانی جز بیماریهای کمتر شایعی میباشد که یکی از زیرگروههای لوسمی حاد میلوییدی با پیش آگهی بدتر، محسوب میشود.شیمی درمانی شدید، خط اولدرمان این بیماری میباشد.طی سالهای اخیر اثر کفیر بر روی چندین بد خیمی بررسی گردیده است.کفیرنوعی نوشیدنی میباشد که از تخمیر شیر خام انواع حیوانات توسط دانه های کفیر تولید میشود. دانه های کفیر تجمعی از انواع باکتریهای گرم مثبت و منفی) اکثرا از خانواده لاکتیک اسید باکتریا هستند( بههمراه انواعی از مخمرها میباشند که در بستری اگزو پلی ساکاریدی گرد هم آمده اند.با توجه به اثرمثبت کفیر بر روی سلولهای سرطانی در مطالعات انجام شده ،نظر بر اینست که کفیر اثر آپوپتوتیک وضد تکثیر بر روی سلولهای اریترولوسمی داشته باشد.مواد و روشها: شیر خام به مدت 41 دقیقه جوشانده و سپس خامه آن گرفته شد. دانه های کفیر بهشیر اضافه و به مدت 41 ساعت در دمای اتاق انکوبه شد. پس از پایان زمان انکوباسیون ماده حاصلهغربال و مایع شفاف باقیمانده به اولترا سانتریفوژ منتقل و سپس با پلی میکسین و سدیم هیدروکسیدتیمار شد. مقداری دیگر از شیر خام با شرایط گفته شده آماده گردید. سلولهای سرطانی و سلولهایسفید خونی که توسط فایکول جدا شدند با مقادیر مختلفی از کفیر و شیر تیمار و در سه زمان متفاوتانکوبه شدند.آپوپتوز و نکروز توسط روش Annexin V-PI ومیزان تکثیر توسط روش MTT اندازه گیریشد.نتایج: براساس نتایج بدست آمده، کفیر باعث القای آپوپتوز، نکروز و کاهش میزان تکثیر در سلولهایسرطانی شده است واین در حالیست که میزان القای آپوپتوز و نکروز توسط کفیر و اثر ضد تکثیر آن برروی سلولهای سفید خونی پایین بوده است. لازم به ذکر است شیر اثری نه بر روی سلولهای سرطانی ونه بر روی سلولهای سفید نداشته است.نتیجه گیری: تیمار کردن سلولها با کفیر باعث القای آپوپتوز و نکروز در سلولهای اریترولوسمی حادانسانی) KG-1 (شده و باعث کاهش میزان تکثیر انها گردیده است در حالی که اثر قابل توجهی بر رویسلولهای سفید خونی ) Peripheral Blood Mononuclear cells ( نداشته است
توصیفگر : آپوپتوزیس
: لوسمی میلوئید حاد
: سلول های سرطانی کشت شده
: پروبیوتیک
: مغز استخوان
: Apoptosis
: Leukemia Myelocytic, Acute
: Tumor Cell, Culthred
: Cultured Milk Products
: Bone Marrow
: Probiotics
شناسه افزوده : شریفی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، محمدرضا، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Kefir induces apoptosis and inhibits cell proliferation in humanacute erythro leukemia
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۱۹۰موجود‭‬
نظرسنجی