رکورد قبلیرکورد بعدی

" پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ادواری‌ "


شماره مدرک : ۵۱۳۵۱
عنوان و نام پديدآور : پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ادواری‌/ ش‍ه‍رام‌ ش‍ک‍وف‍ی‍ان‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍وش‌ب‍ی‍ن‌ م‍اس‍ول‍ه‌
مشخصات ظاهري : ‮‭۴۸۸‬ ص‌.‬م‍ص‍ور، ج‍دول‌
وضعيت نشر و پخش و غيره : ت‍ه‍ران‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، ۱۳۸۲.
شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) : ‎964-7502-38-9‬
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
عنوان روي جلد : وی‍ژه‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ادواری‌: پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ آزم‍ون‌ اس‍ت‍خ‍دام‌ ادواری‌....
رده بندی کنگره : ‭JQ۱۷۸۶‬‭/‮ی‌‬۱۳آ۴ ۱۳۸۲‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ش‍ک‍وف‍ی‍ان‌، ش‍ه‍رام‌، - ۱۳۴۴
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : خ‍وش‌ب‍ی‍ن‌ م‍اس‍ول‍ه‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز پزشکی الزهرا (س)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز پزشکی الزهرا۱۹۴۵۶موجود‭‬
نظرسنجی