خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 105856
شماره مدرک : ‭ت۱۵۸۹۶‬
شماره راهنما : ‭WU۴۸۰،م۳۸۴ب،۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ محمدپور‏ مهرناز پديدآور
عنوان : بررسی مقایسه ای شاخص BIS متعاقب آرام بخشی توسط میدازولام، پروپوفول و رمی فنتانیل/کتامین در کودکان غیر همکار هنگام کار دندانپزشکی [پایان نامه]
نویسنده : مهرناز محمدپور
استاد راهنما : علیرضا عشقی، ناصر کاویانی
محل تحصیل : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
رشته تحصیلی : دندانپزشکی اطفال
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴
صفحه شمار : ۴۷ص.جدول
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۳۹۸
چکيده : مقدمه: برای عرضه خدمات دندانپزشکی با کیفیت عالی به بیماران خردسال، ممکن است کاربرد روشهای دارویی ضرورت داشته باشد. در این مطالعه کلینیکی به بررسی مقایسه ای اثر دو ترکیب دارویی میدازولام/پروپوفول/رمی فنتانیل و میدازولام/پروپوفول/کتامین پرداختیم. مواد و روش ها: در این مطالعه 32 کودک مضطرب و غیر همکار 3 تا 7 ساله وارد مطالعه شدند. در یک گروه پروپوفول+میدازولام+ کتامین و درگروه دیگر میدازولام+ پروپوفول+ رمی فنتانیل تزریق شد.سپس میزان آرام بخشی ،BIS(Bispectral Index System) ، ضربان قلب، تعداد تنفس و درصد اشباع اکسیژن هر 5 دقیقه یک مرتبه ثبت شد. همچنین شاخصهای PADS (Post Anesthesia Discharge Scoring) و DSTG(Dental Sedation Teachers Group)هم بررسی شدند و درنهایت زمان ریکاوری هر فرد نیز ثبت شد. داده های بدست آمده بوسیله روشهای آماری توصیفی و آزمون های آنالیز واریانس، فریدمن، ویلکاکسون و t- test و همچنین محاسبه ضریب همبستگی تحلیل آماری شدند.نتایج: در مورد شاخص BIS باتوجه به تفاوت دوگروه ازنظرمیانگین سنی (p=0/008) نشان داده شد که میان BIS دردوگروه تفاوت معنی داری وجود دارد (p=0/003) ودرتمامی مراحل متوسط شاخصBIS درگروه رمی فنتانیل بطورمعنی داری بیشترازگروه کتامین بود. میانگین ریکاوری از زمان تجویز دارو 77/2 23/9 دقیقه برای گروه رمی فنتانیل و 96/5 83/30 دقیقه برای گروه کتامین بود و تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه وجود دارد. (p<0/001)نتیجه گیری: به نظر می رسد میزان آرامبخشی در هر دو گروه یکسان بوده اگرچه در گروه رمی فنتانیل اعداد BIS به میزان بالاتری بوده و مدت زمان ریکاوری به میزان قابل توجهی کمتر از گروه کتامین می باشد.
توصیفگر : پروپوفول
: رمی فنتانیل
: کتامین
: میدازولام
: آرام بخشی داخل وریدی
: دندانپزشکی کودکان
شناسه افزوده : ‏ عشقی ‏ علیرضا استاد راهنما
: کاویانی‏ ناصر استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشکده دندانپزشکی اصفهان
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :