رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی کلینیکی رستوریشن های سرامیکی CEREC "


نام مرکز : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 105864
شماره مدرک : ‭ت۱۵۸۹۲‬
شماره راهنما : ‭WU۵۱۵،‮الف‬۸۳۴‮الف‬،۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ امجدی ‏ مهرک پديدآور
عنوان : ارزیابی کلینیکی رستوریشن های سرامیکی CEREC [پایان نامه]
نویسنده : / مهرک امجدی
استاد راهنما : امید صوابی، فرحناز نجاتی دانش
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
رشته تحصیلی : پروتزهای دندانی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴
صفحه شمار : ۳۲ص.:مصور، جدول، نمودار
چکيده : بیان مسئله : با توجه به رشد روز افزون استفاده از رستوریشن¬های CAD/CAM ، انجام مطالعات کلینیکی بیشتر در رابطه با زیبایی، مشکلات و پیامدهای کلینیکی این نوع رستوریشن¬ها ضروری است. هدف از این مطالعه ارزیابی 5 ساله ی عملکرد کلینیکی رستوریشن های خلفی CAD/CAM با پوشش پارسیل ساخته شده با سیستم CEREC AC Blue cam بود.روش اجرا : 159 رستوریشن نا کامل تاجی خلفی سرامیکی در 109 بیمار در یک مطب خصوصی گذاشته شد. رستوریشن ها با استفاده از CEREC AC Blue cam با کاربرد بلوک های CEREC و یا Empress CAD ساخته شدند. عملکرد کلینیکی رستوریشن ها با راهنمای CDA(California Dental Association)، ایندکس پلاک ، ایندکس لثه ای ، اندازه گیری عمق پاکت و خونریزی بعد از پروبینگ (BOP) در یک دوره 5 ساله ارزیابی گردید. رضایت بیماران با استفاده از visual analogue scale ارزیابی شد. روش Kaplan-Meier برای ارزیابی میزان بقایای رستوریشن ها بکار برده شد . (05/0α=)نتایج : رستوریشن ها شامل 102 CEREC و57 Empress CAD بودند. میزان بقای رستوریشن های ساخته شده از بلوک های CEREC و Empress CAD به ترتیب 96 % و 6/94 % بدست آمد (67/0 =P). در 7 رستوریشن شکست (58/4%) اتفاق افتاد. شکست ها ارتباط معناداری با اندازه رستوریشن ، نوع و موقعیت دندان نداشتند. شکستن سرامیک در دندان های غیرزنده بیشتر بود(04/0 =P) . پارامترهای پریودنتال به جزدرمورد ایندکس پلاک، اختلاف معناداری بین دندان های ترمیم شده و دندان های کنترل نداشتند. میانگین عددی رضایت بیماران 1/8 ± 4/94 بدست آمد.نتیجه گیری: رستوریشن های ناکامل تاجی خلفی سرامیکی CEREC AC ساخته شده به روش chair-side با میزان بقای متوسط 5/95 % بعد از 5 سال از لحاظ کلینیکی موفق بودند.
توصیفگر : Computer-aided design
: CEREC
: Dental restoration failures
: Survival analysis
: treatment outcome
شناسه افزوده : ‏ صوابی ‏ امید استاد راهنما
: نجاتی دانش‏ فرحناز استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشکده دندانپزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
ارزیابی کلینیکی رستوریشن های سرامیکی CEREC
AmjadiMehrak-A.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/pdf
4.24 MB
85
85
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۰۲۲موجود‭‬
نظرسنجی