خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 105982
شماره مدرک : ۱۵۷۵۰ت
شماره راهنما : ‭WQ۳۰۰، ص۲۹۷ب، ۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ صالحی‏ عاطفه پديدآور
عنوان : بررسی تاثیر حضور همسرآموزش دیده در بالین زنان حین زایمان بر پیامدهای روانشناختی مادر, بیمارستان زهرای مرضیه اصفهان ,۱۳۹۳ [پایان نامه]
نویسنده : / عاطفه صالحی
استاد راهنما : فریبا فهامی
استاد مشاور : مرجان بیگی
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مامایی جامعه نگر
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴/۱۲/۲۶
صفحه شمار : ط. ۷۸ص.:جدول. نمودار.
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی به شماره۳۹۳۸۳۱میباشد.
چکيده : چکیده مقدمه: فرآیند زایمان و تولد فرزند موجب تغییرات فیزیکی، روحی و حتی اجتماعی زیادی در مادر باردار می گردد. اضطراب یکی از شایعترین این اختلالات در مادر باردار است. در این پژوهش به بررسی تأثیر حضور همسر آموزش دیده بر بالین زنان حین زایمان بر پیامدهای روانشناختی مادر باردار پرداخته شد.روش مطالعه: مطالعه حاضر یک مطالعه کار آزمایی بالینی است که در بخش زایشگاه بیمارستان زهرای مرضیه اصفهان در سال 1393 انجام شد. در این مطالعه 84 زن باردار شکم اول انتخاب و سپس با تخصیص تصادفی در سه گروه با حضور همسر، با همراه و گروه بدون همراه قرار گرفتند. میانگین نمره اضطراب و رضایت از زایمان در سه گروه با استفاده از روش های آماری و نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج: میانگین نمره اضطراب قبل از مداخله در گروه کنترل 6/38 ، در گروه با همراه2/39 و در گروه با حضور همسر 4/38 بوده است. این میزان در سه گروه اختلاف معنی داری نداشته است(88/0P=). میانگین نمره اضطراب حین بستری در بیمارستان در گروه دارای همسر 36 ، در گروه با همراه 1/42 و در گروه کنترل1/59 بوده است که بر اساس آزمون آماری این میزان بین سه گروه اختلاف معنی داری داشته است(001/0 P<). میانگین نمره اضطراب حین مرحله چهارم زایمان در گروه با حضور همسر 4/31 ، در گروه با همراه 4/43 و در گروه بدون همراه 2/69 بوده است. این میزان در گروه با حضور همسر به طور معنی داری کمتر از دو گروه دیگر و در گروه دارای همراه به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بوده است(001/0P<). علاوه بر این میانگین نمره رضایت از زایمان در گروه دارای همسر 6/70 ، در گروه با همراه 1/52 و در گروه بدون همراه 9/45 بوده که بر اساس آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تفاوت بین سه گروه معنی دار بوده است(001/0P<).نتیجه¬گیری: حضور همسران آموزش دیده بر بالین زنان باردار حین زایمان باعث بهبود پیامدهای روانشناختی و کاهش میزان اضطراب زنان باردار حین زایمان می گردد. از سوی دیگر این حضور شوهران آموزش دیده در گروه مداخله، باعث افزایش میزان رضایت از زایمان در مرحله چهارم زایمان گردیده است. توصیه می گردد مراکز دارای واحدهای زایمانی از این مداخلۀ ارزان و آسان در فرآیند زایمان بیماران خود استفاده کنند.کلید واژه: زایمان، همسر آموزش دیده، اضطراب، رضایت از زایمان
توصیفگر : زایمان
: Labor
: همسران
: Spouses
: اضطراب
: Anxiety
: رضایت بیمار
: Patient Satisfaction
شناسه افزوده : ‏ فهامی‏ فریبا استاد راهنما
: ‏ بیگی‏ مرجان استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :