رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي پلي مورفيسم كدون شماره 72 ژن P53در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید مزمن در شهر اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 106032
شماره مدرک : ‭ت۱۶۴۰۴‬
شماره راهنما : ‭QU۵۰۰،م۹۲۶ب،۱۳۹۴‬
سرشناسه : میرابوطالبی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، فاطمه السادات
عنوان : بررسي پلي مورفيسم كدون شماره 72 ژن P53در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید مزمن در شهر اصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : / فاطمه السادات میرابوطالبی
استاد راهنما : ؛ مهدي نيكبخت دستجردي
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه ای
صفحه شمار : ۱۶ص.:مصور، جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره ۲۸۹۰۲۸ است.
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : هدف: ژن p53 به عنوان یک ژن مهار کننده تومور وظائف مهمی در حفظ ثبات ژنتیکی به عهده دارد.وجود یک پلی مورفیسم شایع در کدون شماره 72 ژن p53 با افزایش خطر ابتلا به سرطان های ریه، پروستات، سینه و کولورکتال مرتبط شده است.گزارشات متعددی نشان میدهد که شیوع ژنوتیپ های مختلف کدون 72 در برخی از انواع سرطان ها وابسته به نژاد است. در این مطالعه، این پلی مورفیسم در نمونه های لوسمی میلوئید مزمن در شهر اصفهان بررسی شد.مواد و روشها: به منظور بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم کدون شماره 72 ژن p53 با افزایش خطر ابتلا به لوسمی میلوئید مزمن ، ما یک مطالعه مورد-شاهدی انجام شد.41 نمونه خون افراد سالم به عنوان گروه شاهد و 41 نمونه مغز استخوان از بیماران لوسمی میلوئید مزمن شهر اصفهان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. توسط روش Allel specific PCR ، پلی مورفیسم کدون شماره 72 ژن p53 تعیین شد.سپس اطلاعات حاصله از طريق نرم افزار SPSS ، مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. براي مقايسه توزيع فراواني سه ژنوتيپ مختلف كدون 72 در نمونه هاي سرطاني با توزيع فراواني اين سه ژنوتيپ در نمونه هاي شاهداز Chi-squared testاستفاده شد.نتایج: توزیع فراوانی ژنوتیپ های آرژنین / آرژنین ،آرژنین / پرولین و پرولین / پرولین در گروه شاهد به ترتیب 43.9%، 51.2% و 4.9% و در گروه نمونه های سرطانی به ترتیب 31.7%، 46.3%و22% بود. اختلاف معنی داری بین توزیع فراوانی ژنوتیپ ها در دو گروه مشاهده شد (P=0.023).نتیجه گیریی: یافته های مطالعه حاضر مشخص می کند که پلی مورفیسم کدون 72 ژن p53 ممکن است به عنوان یک فاکتور ژنتیکی در سرطان لوسمی میلوئید مزمن در اصفهان محسوب شود. با این وجود مطالعات بیشتر جهت روشن شدن نقش این پلی مورفیسم در این سرطان لازم است
توصیفگر : پلی مورفیسم ( ژنتیک )
: لوسمی میلوئید مزمن
: ژن های پی ۵۳
: ژن های سرکوبگر تومور
: Polymorphism, Genetic
: Leukemia, Myeloid
: Genes, P53
: Genes, Tumor Suppressor
شناسه افزوده : نيكبخت دستجردي‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مهدی، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Investigation of p53 codon 72 polymorphism in patients with chronic myeloid leukemia in Isfahan
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۲۳۵موجود‭‬
نظرسنجی