رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر پره امپتیو تجویز خوراکی سلکوکسیب و میدازولام وریدی در کاهش درد بعد از عمل جراحی تحتانی شکم ومقایسه آن دو با گروه شاهد "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 106076
شماره مدرک : ‭ت۱۶۴۰۸‬
شماره راهنما : ‭WO۱۸۴،ح۵۷ب،۱۳۹۴‬
سرشناسه : حسینی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ابوالفضل
عنوان : بررسی تاثیر پره امپتیو تجویز خوراکی سلکوکسیب و میدازولام وریدی در کاهش درد بعد از عمل جراحی تحتانی شکم ومقایسه آن دو با گروه شاهد [پایان‌نامه]
نویسنده : / ابوالفضل حسینی
استاد راهنما : ؛ حمید سریزدی، امید آقاداوودی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه ای
صفحه شمار : ۲۳ص.: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۱۴۵۷‬است
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : مقدمه: یکی از مشکلات شایع جراحی درد بعد عمل است که برای کنترل آن از روش های مختلفی از جمله پیش دارو قبل از عمل استفاده می گردد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه تجویز خوراکی سلکوکسیب و میدازولام وریدی در کاهش بعد از اعمال جراحی تحتانی شکم می باشد. مواد و روش ها: طی یک مطالعه کارآزمایی بالینی، 105 بیمار کاندید اعمال جراحی تحتانی شکم در سه گروه دریافت کننده 400 میلی گرم سلکوکسیب خوراکی، 03/0ميلي گرم بركيلوگرم میدازولام وریدیو نرمال سالین در یک ساعت قبل عمل دریافت کردند. بیماران تا 24 ساعت بعد عمل تحت پیگیری قرار گرفته و شدت درد بعد عمل و تهوع و دیگر عوارض در آنها بررسی و مقایسه گردید.یافته ها و نتایج: در 1 ساعت بعد عمل شدت درد در سه گروه سلکوکسیب، میدازولام و شاهد به ترتیب 14/1±86/1، 98/0±91/0 و 36/1±97/1 بوده واختلاف سه گروه معنی دار بود (P<0.001) .شدت درد در 2 ساعت بعد عمل در سه گروه مذکور به ترتیب4/1±86/1، 12/1±09/1 و 98/1±91/2 بوده و اختلاف معنی دار بين سه گروه وجود داشت (P<0.001) ولی در بقیه زمان ها، تفاوت معنی داری در شدت درد سه گروه مشاهده نشد.نتیجه گیری: استفاده از سلکوکسیب خوراکی بصورت پیش دارو در اعمال جراحی تحتانی شکم مناسب بوده و طبق نظر متخصص بیهوشی و پزشک جراح، می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
توصیفگر : درد پس از عمل جراحی
: تجویز دارو پیش از بیهوشی
: میدازولام
: سلکوکسیب
: شکم
: Pain, Postoperative
: Preanesthetic Medicatiojn
: Midazolam
: Celecoxib
: Abdomen
شناسه افزوده : سریزدی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، حمید، استاد راهنما
: ‏ آقاداوودی ‏، امید، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : The comparison effects of preemptive prescription of oralcelecoxib, intravenous midazolam and normal salin on post operative pain in patients under low abdominal surgeries
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۲۳۱موجود‭‬
نظرسنجی