رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر پیگیری تلفنی بر خودمراقبتی کودکان مبتلا به دیابت مرکز دیابت صدیقه طاهره سال۱۳۹۳ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 106081
شماره مدرک : ۱۵۷۵۲ت
شماره راهنما : ‭WK۸۱۰، ص۸۵۱ب، ۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ صمیمی‏ زهرا پديدآور
عنوان : بررسی تاثیر پیگیری تلفنی بر خودمراقبتی کودکان مبتلا به دیابت مرکز دیابت صدیقه طاهره سال۱۳۹۳ [پایان نامه]
نویسنده : / زهرا صمیمی
استاد راهنما : زهره قضاوی
استاد مشاور : صدیقه طلاکوب
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری اطفال
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
صفحه شمار : ی. ۹۴ص.:جدول. نمودار.+سی دی.
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی به شماره ۹۳۰۱۴میباشد.
چکيده : چكيدهبررسی تأثیر پیگیری تلفنی بر خودمراقبتی کودکان مبتلا به مرکز دیابت صدیقه طاهره سال 1393مقدمه : دیابت نوع یک بیماری مزمن و جدی دوران کودکی و نوجوانی می باشد. با توجه به ماهیت مزمن بیماری، ضرورت اجرای خودمراقبتی مشهود است. آموزش به تنهایی در ایجاد خودمراقبتی موثر نمی باشد. برنامه های آموزشی به دلیل درک اشتباه از بیماری در مبتلایان به دیابت، ضرورت اجرای پیگیری بعد از آموزش را مطرح می کنند. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر پیگیری تلفنی پرستار بر خودمراقبتی در کودکان مبتلا به دیابت انجام گرفت . مواد و روشها : این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی دو گروهی و دو مرحله ای شامل یک گروه آزمون و یک گروه کنترل می باشد. نمونه پژوهش شامل 70 کودک 10 تا 18 سال مبتلا به دیابت نوع یک تحت درمان با انسولین (35 نفر گروه آزمون و 35 نفر گروه کنترل) مراجعه کننده به مرکز دیابت شهر اصفهان در سال 1393 می باشند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه خودمراقبتی و فرم ثبت هموگلوبین گلیکوزیله استفاده گردید. برای گروه آزمون 12 هفته پیگیری آموزش های داده شده توسط مرکز از طریق تلفن اجرا گردید در حالیکه گروه کنترل تحت هیچگونه پیگیری نبودند و فقط آموزش های مرکز را دریافت کرده بودند. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر، تی مستقل، تی زوجی و من ویتنی انجام شد. نتايج : نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان داد بعد از پیگیری تلفنی میانگین نمره خودمراقبتی کودکان مبتلا به دیابت در تمامی ابعاد در گروه آزمون به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود(001> p) همچنین در گروه آزمون میانگین هموگلوبین گلیکوزیله نسبت به گروه کنترل کاهش معنادار بیشتری داشت. (0.03= p) بحث و نتيجه گيري : لذا می توان نتیجه گرفت پیگیری تلفنی توسط پرستار منجر به بهبود خودمراقبتی کل وهموگلوبین گلیکوزیله در مبتلایان به دیابت نوع 1 می گردد.كلمات كليدي : پیگیری تلفنی، خودمراقبتی،دیابت،کودک مبتلا به دیابت، هموگلوبین گلیکوزیله
توصیفگر : دیابت شیرین وابسته به انسولین
: Diabetes Mellituse,type۱
: کودکان
: Child
: مراقبت از خود
: Self Care
شناسه افزوده : ‏ قضاوی‏ زهره استاد راهنما
: ‏ طلاکوب‏ صدیقه استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۵۹۴موجود‭‬
نظرسنجی