رکورد قبلیرکورد بعدی

" تاثیر آماده سازی و کاربرد مکرر بر مقادیر گشتاور ریزپیچهای ارتودنسی "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 106150
شماره مدرک : ‭ت۱۵۸۹۸‬
شماره راهنما : ‭WU۴۰۰،ر۷۹۷ت،۱۳۹۳‬
سرشناسه : ‏ رفیعی ‏ الهه پديدآور
عنوان : تاثیر آماده سازی و کاربرد مکرر بر مقادیر گشتاور ریزپیچهای ارتودنسی [پایان نامه]
نویسنده : / الهه رفیعی
استاد راهنما : شیوا علوی، سعید نوراللهیان
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۳
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
رشته تحصیلی : ارتودنسی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۳
صفحه شمار : ۴۱ص.:مصور، جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۳۹۷
چکيده : مقدمه: کاربرد مجدد مینی اسکروها موجب کاهش هزینه های درمان و گسترش کاربرد آن ها و درنهایت بهبود کیفیت درمان های ارتودنسی در جامعه خواهد شد. در مطالعه حاضر اثر پروسسینگ و استفاده مکرر از مینی اسکروها بر میزان حداکثر گشتاور شکست ، گشتاور ورود و گشتاور خروج آن ها بررسی شد.مواد و روشها: در این مطالعه آزمایشگاهی 20 عدد مینی اسکروی تیتانیومی با ابعاد mm 8×6/1 بطور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. اسکروهای گروه کنترل ابتدا توسط اتوکلاو استریل شده و سپس گشتاور شکست آن ها اندازه گیری شد. در گروه آزمون، گشتاور شکست اسکروها پس از 5 بار ورود ، فرآیند تمیز کردن و پروسسینگ (10 دقیقه اسید فسفریک 37% ، 30 ثانیه شستشو با آب مقطر، 30 دقیقه هیپوکلریت سدیم 25/5%، 30 ثانیه شستشو با آب مقطر) و سپس استریلیزاسیون با اتوکلاو سنجیده شد. برای آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. داده های حداکثر گشتاور ورود و خروج توسط آزمون Repeated Measure of ANOVA با یکدیگر مقایسه شدند و داده های گشتاور شکست توسط آزمون t-test بررسی گردیدند.نتایج: نتایج آزمون Paired T-Test برای حداکثر گشتاور ورودی (MIT) در حالات مختلف نشان داد که MIT1 بصورت معنی داری از سایرMIT ها کمتر است. (02/0= P) همچنین MIT2 نیز به طور معنی داری از MIT5 بیشتر بود. (01/0= P) نتایج این آزمون برای حداکثر گشتاور خروج (MRT) در حالات مختلف نشان داد که MRT2 با سایر MRTها (به غیر از MRT1) اختلاف معنی دار دارد (046/0= P) و به طور معنی داری بیشتر است. در مورد گشتاور شکست (FT)، نتایج آزمون T-Test نشان داد بین FT0 و FT5 اختلاف معنی داری وجود ندارد. (485/0= P)نتیجه گیری: 5 بار تکرار ورود، فرآیند تمیز کردن و آماده سازی (اسید فسفریک 37% به مدت 10 دقیقه و سپس هیپوکلریت 25/5% به مدت 30 دقیقه) و استریل کردن با اتوکلاو تاثیر منفی معنی داری بر گشتاور ورود، خروج و شکست مینی اسکروها بعنوان شاخص هایی از خواص مکانیکی نداشت.
توصیفگر : ریزپیچهای ارتودنسی
: کاربرد مجدد
: گشتاور (تورک)
شناسه افزوده : ‏ علوی‏ شیوا استاد راهنما
: ‏ نوراللهیان‏ سعید استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشکده دندانپزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۴۸۴۲موجود‭‬
نظرسنجی