رکورد قبلیرکورد بعدی

" بهینه سازی فرمولاسین ماست پروبیوتیک حاوی غلظتهای مختلف ویتامین D3 و اسانس زیره سبز با استفاده از روش سطح پاسخ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 106204
شماره مدرک : ‭ت۱۶۳۲۱‬
شماره راهنما : ‭QU۱۷۳،ش۳۷۸ب، ۱۳۹۴‬
سرشناسه : شجاعی مهر، سمانه
عنوان : بهینه سازی فرمولاسین ماست پروبیوتیک حاوی غلظتهای مختلف ویتامین D3 و اسانس زیره سبز با استفاده از روش سطح پاسخ [پایان‌نامه]
نویسنده : /سمانه شجاعی مهر
استاد راهنما : ؛مریم میرلوحی
محل تحصیل : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۴‬
مقطع تحصیلی : رشته علوم و صنایع غذایی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮۶۳ ص.: جدول، نمودار
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی با شماره۳۹۴۲۹۶ است
يادداشت : چاپی
چکيده : در سالهای اخیر، فواید دریافت پروبیوتیکها ، ویتامین D3 و اسانس روغنی زیره سبز، هر کدام به تنهایی در مدیریت بیماری دیابت مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر، تولید ماست حاوی غلظتهای مختلفی از ویتامین D3 و اسانس روغنی زیره سبز با به کاربردن زمانهای مختلف تخمیر برای دستیابی به محصول پروبیوتیک با بالاترین شمارش سلولی باکتری پروبیوتیک که به شکل کشت الحاقی به آن افزوده شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و تولید فرآورده پروبیوتیک با ارزش سلامتی افزوده برای کمک به افراد دیابتی هدف نهایی مطالعه تعیین شد.روش ها: روش سطح پاسخ با مدل مرکب مرکزی برای بررسی تاثیر سه فاکتور متفاوت شامل اسانس روغنی زیره، ویتامین D3و زمان تخمیر بر جمعیت سویه پروبیوتیک باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 و باکتری های کشت استارتر ماست مورد استفاده قرار گرفت. غلظت اسانس زیره در چهار سطح 01/0%، 02/0%، 03/0% و 05/0% و غلظت ویتامین D در پنج سطح 20، 40، 400، 1000 و 2000 IU و طول زمان تخمیر در پنج سطح 3، 6، 9، 12 و 24 ساعت متغیرهای آزمایش تعریف شدند. براساس مدل مورد استفاده ، 15 طرح آزمایشی در 5 تکرار تعیین شد و نتایج در نرم افزار SAS(Statistical Analysis System) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تاثیر هریک از متغیرهای مورد بررسی بر نتیجه نهایی در سطح 5 درصد احتمال معنی دار در نظر گرفته شد( P< 0.05).یافته ها: اثر توام غلظت اسانس زیره و زمان بر نرخ رشد باکتری لاکتوباسیلوس پلانتارومA7 بیشترین اثر را داشت و به ترتیب بعد از آن اثر توام زیره و ویتامینD3، ویتامینD3 با توان دو و ویتامین D3 با توان یک بر نرخ رشد بیشینه سویه باکتری واقع شدند. شرایط بهینه برای فرمولاسیون حد میانی هر یک متغیر ها تعیین گردید . اسانس زیره و ویتامین D3 نیز بر جمعیت باکتری های کشت استارتر ماست اثر بازدارندگی از خود نشان دادند.نتیجه گیری: ماست پروبیوتیک غنی شده با ویتامین D3 و اسانس زیره می تواند حاوی جمعیت بالایی از باکتری زنده (107 cfu/ml) از سویه پروبیوتیک الحاقی باشد. این محصول می تواند به عنوان محصول فراسودمند برای افرادی که از بیماری دیابت رنج می برند مورد استفاده قرار گیرد.
توصیفگر : کوله کلسیفرول
: ماست پروبیوتیک
: ویتامین D3
: زیره سبز
: اسانس
: رژیم غذایی
: cholecalciferol
: ‬ Cumin‭
: Diet
شناسه افزوده : میرلوحی، مریم، استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشکده تغذیه و علوم غذایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده تغذیه و علوم غذایی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۸۴موجود‭‬
نظرسنجی