رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر برنامه خانواده محور بارکْلی بر میزان بار مراقبتی خانواده های کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی مراجعه کننده به مراکز درمانی نور و الزهرا در سال 1394 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 106546
شماره مدرک : ۱۵۷۶۶ت
شماره راهنما : ‭WS۳۵۰/۸، .A8، م۸۴۲ب،۱۳۹۵‬
سرشناسه : موسوی، شریفه سادات
عنوان : بررسی تاثیر برنامه خانواده محور بارکْلی بر میزان بار مراقبتی خانواده های کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالی مراجعه کننده به مراکز درمانی نور و الزهرا در سال 1394 [پایان نامه]
نویسنده : / شریفه سادات موسوی
استاد راهنما : سعید پهلوان زاده
استاد مشاور : طیبه مهرابی
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری گرایش روانپرستاری
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵/۲/۲۸
صفحه شمار : ح. [۱۰۴]ص.:جدول، نمودار.+سی دی
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی به شماره ۳۹۴۲۹۸میباشد.
چکيده : چکیده: تاثیر برنامه خانواده محور بارْکلی بر میزان بار مراقبتی خانواده های کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش فعالیزمینه و هدف: اختلال نقص توجه – بیش فعالی، رایج ترین اختلال رفتاری دوران کودکی است که بخش مهمی از درمان آن بر عهده خانواده است، بنابراین باید برای این مراقبین برنامه هایی در نظر گرفته شود که آنها بتوانند ارتباط عاطفی خود را با این کودکان بهبود بخشیده و خودشان نیز از زندگی لذت ببرند، لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه خانواده محور بارْکلی بر میزان بار مراقبتی این خانواده ها اجرا گردید.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی برروی 64 نفر از مراقبین خانوادگی کودکان مبتلا به ADHD انجام شد. پس از نمونه گیری به روش آسان نمونه ها به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل (هر گروه 32 نفر) قرار گرفتند.گروه آزمون برنامه آموزش خانواده بارْکلی را در 9جلسه به مدت 3 هفته دریافت کردند و گروه کنترل در3جلسه گروهي شركت نموده و به بيان مشکلات و تجارب خود پرداختند .اطلاعات با استفاده از پرسشنامه بار مراقبتی Zarit جمع آوری شد.یافته ها: بار مراقبتی به تدریج در طی زمان های بررسی در گروه آزمون کاهش یافت، در حالیکه میانگین نمره بار مراقبتی در گروه کنترل به مرور زمان کاهش معنا داری نداشته است.نتیجه گیری: چون برنامه خانواده محور بارْکلی توانست بار مراقبتی در خانواده های کودکان مبتلا به ADHD را کاهش دهد، پیشنهاد می شود که برنامه هایی در این راستا توسعه یافته و ارزیابی آنهادر قالب پژوهش های مختلف انجام گیرد.واژگان کلیدی: برنامه خانواده محور بارْکلی، بار مراقبتی مراقبین، اختلال نقص توجه- بیش فعالی
توصیفگر : کمبود توجه همراه با پرفعالیتی
: کودکان
: خانواده
: Attention Deficit Disorder With Hyperactivity
: Child
: Family
شناسه افزوده : پهلوان‌زاده، سعید استاد راهنما
: مهرابی، طیبه، استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏‏مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۵۹۷موجود‭‬
نظرسنجی