رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه ای اتیولوژی سوشهای باکتریالی در پنومونی وابسته به ونتیلاتور زودرس و تاخیری بیماران اورژانسی وغیر اورژانسی در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا(س) اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 106558
شماره مدرک : ‭ت۱۶۵۲۴‬
شماره راهنما : ‭WX۱۶۷،م۶۱۲ب،۱۳۹۴
سرشناسه : ‏‏‏‏مصدق‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مریم
عنوان : بررسی مقایسه ای اتیولوژی سوشهای باکتریالی در پنومونی وابسته به ونتیلاتور زودرس و تاخیری بیماران اورژانسی وغیر اورژانسی در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا(س) اصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : / مریم مصدق
استاد راهنما : ؛ بابک علی کیایی، داریوش مرادی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : پزشکی
صفحه شمار : ۲۶ص.: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۴۱۲۷‬است
يادداشت : کتابنامه فارسی و انگلیسی
چکيده : مقدمه: پنومونی وابسته به ونتیلاتور شایع ترین عفونت در بخش مراقبت های ویژه می باشد که به دو نوع زودرس و دیررس تقسیم می گردد که پیش اگهی و مرگ و میر بیماران در نوع دیررس دارای پیش اگهی بدتری بوده و سوش های باکتریایی مربوطه نیز دیرتر به درمان پاسخ می دهند. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع پنومونی زودرس و دیررس ناشی از ونتیلاتور در بخش مراقبت های ویژه مرکز آموزشی الزهرا(س) به انجام رسید.مواد و روش ها:طی یک مطالعه آینده نگر، 100 بیمار مبتلا به پنومونی وابسته به ونتیلاتور بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان الزهرا(س) بررسی قرار گرفته و بروز پنومونی زودرس (کمتر از 4 روز بعد بستری) و دیررس(بیش از 4 روز بعد بستری) در آنان تعیین شده و اتیولوژی سوش های باکتریایی و سایر ویژگی های بالینی و دموگرافیک در دو گروه مقایسه گردید. یافته ها و نتایج: از 100 مورد پنومونی بررسی شده، 58 مورد در بیماران اورژانسی و 42 مورد در بیماران غیر اورژانسی اتفاق افتاد. 23 نفر (23%) از بیماران مطالعه شده مبتلا به پنومونی تاخیری و 77 نفر (77%) مبتلا به پنومونی زودرس بودند. شیوع پنومونی زود رس در بیماران اورژانسی 9/75% و در بیماران غیر اورژانسی 6/78% بود (p=0.75). میانگین اسکور پنومونی در دو گروه پنومونی تاخیری و زودرس به ترتیب 07/2±26/7 و 66/1±17/7 بوده و تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد (p=0.83). شایع ترین باکتری عامل پنومونی، در پنومونی های تاخیری، MRSA با فراوانی 4/30% و در پنومونی های زودرس، اسینتوباکتر با فراوانی 8/33% بوده ولی توزیع فراوانی نوع باکتری بر حسب نوع پنومونی اختلاف معنی دار نداشت(P=0.1). نتیجه گیری: درصد قابل توجهی از پنومونی های حادث شده در بخش های مراقبت ویژه، از نوع دیررس بوده که این نوع پنومونی می تواند منجر به افزایش زمان بستری بیماران در بخش مراقبت های ویژه و افزایش مرگ در این بیماران گردد. همچنین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران مبتلا به پنومونی تاخیری بیشتر بود. لذا پیشنهاد می گردد بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه، بطور روزانه از نظر بروز علائم پنومونی، دقیقاً تحت بررسی قرار گیرند
توصیفگر : انتشار عفونت
: پنومونی
: پنومونی وابسته به دستگاه تهویه تنفسی
: دستگاه های تهویه تنفسی مکانیکی
: بخش مراقبت ویژه
: Cross Infection
: Pneumonia
: Pneumonia, Ventilator-Associated
: Ventilators, Mechanical
: Intensive Care Units
شناسه افزوده : ‏‏‏علی کیایی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بابک، استاد راهنما
: ‏‏‏مرادی‏‏‏‏، داریوش، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Early- and late-onset ventilator-associated pneumonia acquired in the intensive care unit: comparison of bacterial sub groups
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۳۴۲موجود‭‬
نظرسنجی