خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 106572
شماره مدرک : ۱۵۷۶۸ت
شماره راهنما : ‭WJ۳۷۸، ر۵۷۸ب، ۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ رضائی‏ عذرا
عنوان : بررسی ارتباط کفایت همودیالیز با فاکتورهای فردی و پرسنلی در بیماران تحت درمان با همودیالیز بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان سال 1393 [پایان نامه]
نویسنده : / عذرا رضائی
استاد راهنما : ناهید شاهقلیان
استاد مشاور : شهرزاد شهیدی
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری ومامایی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری گرایش مراقبت های ویژه
تاریخ دفاع : ۹۴/۹/۳
صفحه شمار : ط، [۱۰۰] ص.:جدول+سی دی
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۳۴۸۲ است.
چکيده : مقدمه: همودیالیز رایجترین درمان جایگزین کلیه در ایران و جهان است و کفایت همودیالیز فاکتور مهم و تاثیرگذاری بر کیفیت زندگی و کاهش عوارض متعددی است که این بیماران تجربه میکنند. فاکتورهای متعددی میتواند بر کفایت همودیالیز موثر باشد. در همین راستا این مطالعه با هدف تعیین کفایت همودیالیز و ارتباط آن با فاکتورهای فردی و پرسنلی بیماران تحت درمان با همودیالیز در سه مرکز همودیالیز شهر اصفهان انجام شد.مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی، مقطعی بود که با مشارکت 202 بیمار تحت درمان با همودیالیز سه مرکز همودیالیز شهر اصفهان انجام‌شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محققساخته استفاده‌ شد و کفایت همودیالیز با فرمولUrea Reduction Ratio محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده‌‌ها با استفاده آزمون‌های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، من‌ویتنی، کروسکال‌والیس و آمار توصیفی (توزیع فراوانی) صورت‌گرفت. سطح معنی‌داری در این مطالعه ۰/۰۵در نظر گرفته ‌شد.یافته‌ها: کفایت همودیالیز در۵۶/۴٪ بیماران مطلوب، در ۲۹/۷٪نسبتا‌مطلوب و در ۱۳/۹% نامطلوب بود. آزمون‌های آماری نشان‌داد کفایت همودیالیز با سن (P=۰/۰۵)، فشارخون سیستول (P=۰/۰۲) و دیاستول قبل از همودیالیز (P=۰/۰۴) طول مدت درمان با همودیالیز (ماه)( P=۰/۰۲) و جنس بیمار (P=۰/۰۱) ارتباط معنی‌دار داشت. بین تعداد جلسات همودیالیز در هفته (P=۰/۲)، اضافه‌ وزن ‌بین ‌دو جلسه‌ دیالیز (P=۰/۴)، میزان HCT(P=۰/۲)Hbٰ،(P=۰/۱)Cr، (P=۰/۴)،BUN قبل ‌از همودیالیز (P=۰/۰۸)، نوع‌ دستیابی عروقی (P=۰/۳ )، فاصله وجهت سوزن‌ها (در صورت داشتن فیستول یا گرافت) (P=۰/۷)، بیماری‌زمینه‌ایP=۰/۵)ESRD)، شیفت کاری پرسنل دیالیزکننده(P=۰/۹) ارتباط معنی‌داری به‌دست نیامد.نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان‌داد تقریبا نیمی از بیماران، از کفایت همودیالیز مطلوب برخوردار نبودند و برخی فاکتورهای فردی وپرسنلی بطورمستقیم یا معکوس بر کفایت همودیالیز تاثیرگذار بودند لذا توصیه ‌میشود در برنامه‌ریزی جهت افزایش کفایت همودیالیز بیماران، فاکتورهای فوق مدنظر قرارگیرد تا بیماران بتوانند از کفایت همودیالیز مطلوب برخوردار شوند.کلید واژه ها: همودیالیز، کفایت همودیالیز، URR، ایران، پرستاری، پرستارانKey-words:Hemodialysis,Dialysis Adequacy,URR,Iran,Nursing,Nurses.
توصیفگر : همودیالیز
: بیماران
: پرستاران
: Hemodialysis
: Patient
: Nurses
شناسه افزوده : شاهقلیان، ناهید، استاد راهنما
: شهیدی، شهرزاد، استاد مشاور
شناسه افزوده : مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :